Özel Durum Açıklaması (Genel)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Revize

15/03/2016

  Özel Durum Açıklaması (Düzeltme)
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 15.03.2016 18:25:29
2 ZİYA HAKAN ERGİN GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 15.03.2016 18:33:57


  

     
Ortaklığın Adresi : CarrefourSA Plaza, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67/A Blok:B Maltepe/Istanbul
Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 00 00 Faks: 0216 655 00 60
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@carrefoursa.com, ukocagil@carrefoursa.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 15 12/ 0216 655 14 05/ 0212 385 8164 Faks: 0216 655 00 60
Orjinal Açıklamanın KAP'ta Yayın Tarihi ve Saati : 02.03.2016 18:12:37 - 02.03.2016 18:28:46
Yanlış Açıklanan Bilginin İçeriği : Esas Sözleşme Tadil Tasarısı
Özet Bilgi : Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Revize


  AÇIKLAMA:

Şirketimiz tarafından 02.03.2016 tarih ve 18:12:37'de yapılan "Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı" bildiriminin 2 numaralı eki olan Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı ,  Şirketimiz'in kayıtlı sermaye sistemine geçiş işlemleri kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşüne istinaden revize edilmiş olduğundan; söz konusu Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ekteki gibi değiştirilmiştir. 

Kamuoyunun bilgilerine sunarız. 

Saygılarımızla,


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.