Özel Durum Açıklaması (Genel)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Esas Sözleşme Tadiline İlişkin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni

21/03/2016

  Özel Durum Açıklaması (Genel)
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 21.03.2016 17:39:08
2 ZİYA HAKAN ERGİN GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 21.03.2016 17:42:57


  

     
Ortaklığın Adresi : CarrefourSA Plaza, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67/A Blok:B Maltepe/Istanbul
Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 00 00 Faks: 0216 655 00 60
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@carrefoursa.com, ukocagil@carrefoursa.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 15 12/ 0216 655 14 05/ 0212 385 8164 Faks: 0216 655 00 60
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Esas Sözleşme Tadiline İlişkin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni


  AÇIKLAMA:

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ("Şirketimiz") 1.500.000.000 TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçmesi ve 113.839.302,57.- TL (Yüzonüçmilyonsekizyüzotuzdokuzbinüçyüziki Türk Lirası elliyedi Kuruş) olan sermayesinin iç kaynaklardan 586.160.697,43.-TL (Beşyüzseksenaltımilyonyüzatmışbinaltıyüzdoksanyedi Türk Lirası kırküç Kuruş) artırılarak 700.000.000,00.-TL'ye (Yediyüzmilyon Türk Lirası) çıkarılması nedeni ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6ıncı ve 7inci maddelerinin değiştirilmesine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333üncü madde hükmü gereğince T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 21.03.2015 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazı ile izin verilmiştir. 

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.