Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında

Borsa İstanbul tarafından 06/03/2020 tarihinde gönderilen yazı ile, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı ve varsa özel durum bildiriminin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilmesi talep edilmiştir.
 
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, mevcut durum itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.