Mağaza Devirlerine İlişkin Rekabet Kurulu İzni

Detaylı bilgi için ilgili açıklamaya, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934784 linkten ulaşabilirsiniz.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

     
 
 

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

     

Evet (Yes)

 

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

     

Hayır (No)

 

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

     

07.01.2021 18:10:30

 

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

     

Hayır (No)

 

Bildirim İçeriği

     
 
 

Açıklamalar

     
 

07.01.2021 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizin stratejik optimizasyon hedefleri ve verimlilik kriterleri doğrultusunda, Şirketimiz ile Migros Ticaret A.Ş. ("Migros") arasında, Şirketimiz tarafından işletilmekte olan 34 adet mağazanın, kiracılık hakkının ve kira sözleşmelerinin devri hususunda 07.01.2021 tarihinde sözleşme imzalandığı, devir işlemlerinin Rekabet Kurulu onayı sonrasında geçerlilik kazanacağı, mağaza adedi, mağaza lokasyonları ve devir bedelinin uyarlamaya tabi olduğu açıklanmıştı.

 

Rekabet Kurulu'nun 04.05.2021 tarihli toplantısında; bildirim konusu işlemin etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasına yol açmayacağı tespit edilmiş olup; Şirketimiz tarafından Adıyaman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Hatay, Malatya, Mardin, Şanlıurfa ve Van illerinde işletilmekte olan 34 adet mağazanın (32.048 m2 net satış alanı) kiracılık hakkının ve söz konusu mağazaların tamamının demirbaşları ile birlikte Migros'a devir edilmesi işlemine izin verilmesine karar verilmiştir.

Şirketimiz ve Migros arasında akdedilen sözleşmede toplam devir bedelinin 26.000.000 TL + KDV olması hususunda anlaşma sağlanmış olup Migros tarafından Şirketimiz'e ödenecek nihai devir bedeli; sözleşme konusu 34 mağazadan sözleşme şartlarına uygun olarak devir ve teslim edilebilecek mağaza adedi üzerinden hesap edilerek, devredilecek mağazalarda iş akdi devrini kabul eden kadrolu personelin kıdem tazminat tutarı ve yıllık brüt izin tutarı mahsubu sonucu belirlenecektir. Teslim edilecek mağaza adedi ve nihai devir bedeli işlemlerin tamamlanmasını müteakip kamuoyunun bilgisine ayrıca duyurulacaktır.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.