Maddi Duran Varlık Satımı

Detaylı bilgi için ilgili açıklamaya  https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983541 linkinden ulaşabilirsiniz.

Özet Bilgi

Maddi Duran Varlık Satımı
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
 
 
Maddi Duran Varlık Satımı
 
 
 
 
 
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
 
 
 
Hayır (No)
 
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
 
 
 
Hayır (No)
 
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
 
 
 
-
 
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
 
 
 
Hayır (No)
 
Bildirim İçeriği
 
 
 
 
 
 
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
 
 
 
Hipermarket, depo
 
 
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
 
 
 
İstanbul/Bakırköy, 104.417,21 m²
 
 
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
 
 
 
13/12/2021
 
 
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
 
 
 
Evet
 
 
Toplam Satış Bedeli
 
 
 
100.000.000 TL (KDV Hariç)
 
 
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
 
 
 
2%
 
 
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
 
 
 
78%
 
 
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
 
 
 
2%
 
 
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
 
 
 
15%
 
 
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
 
 
 
3%
 
 
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
 
 
 
1%
 
 
Satış Koşulları
 
 
 
Peşin (Cash)
 
 
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
 
 
 
15.12.2021
 
 
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
 
 
 
Olumlu
 
 
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
 
 
 
-20,4 MTL (vergi öncesi ve masraflar hariç)
 
 
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
 
 
 
Şirketin borç seviyesi azaltılacaktır.
 
 
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
 
 
 
-
 
 
Karşı Taraf
 
 
 
Alıcının yazılı talebi üzerine karşı taraf bilgisi verilmemiştir.
 
 
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
 
 
 
Hayır (No)
 
 
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
 
 
 
İlişkili taraf değildir.
 
 
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
 
 
 
15/12/2021
 
 
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
 
 
 
Önemli nitelikte işlem değildir.
 
 
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
 
 
 
Karşılıklı görüşmeler ve pazarlık neticesinde belirlenmiştir.
 
 
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
 
 
 
Düzenlendi (Prepared)
 
 
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
 
 
 
-
 
 
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
 
 
 
2020REV431 / 30.09.2020
 
 
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
 
 
 
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
 
 
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
 
 
 
115.990.000 TL
 
 
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
 
 
 
Mevcut ekonomik ve ticari konjonktür dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır. Ayrıca, Şirketimizin gayrimenkulde hipermarket faaliyetine devam etmesi için kira sözleşmesi imzalanmıştır.
 
Açıklamalar
 
 
 
 

Şirketimize ait yukarıda bilgileri verilen ve Merter'de bulunan hipermarket ve depodan oluşan gayrimenkulün 15.12.2021 tarihinde, 100.000.000 Türk Lirası bedel ile satışı tamamlanmış ve satış bedeli nakden tahsil edilmiştir. Şirketimiz söz konusu gayrimenkulde hipermarket faaliyetine kiracı olarak devam edecektir.

15.12.2021 tarihinde 14:21:37 saatinde yapılan açıklamada sehven hatalı girilen  Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı bilgisi düzeltilmiştir.

 

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.