Maddi Duran Varlık Satımı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Ticari İşletme Devri Sözleşmesi

04/12/2017

İlgili Şirketler

[MGROS]

İlgili Fonlar

[]

 

 

Maddi Duran Varlık Satımı

 

 

 
 

 

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

 

 

 

Hayır (No)

 

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

 

 

 

Hayır (No)

 

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

 

 

 

-

 

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

 

 

 

Hayır (No)

 

Bildirim İçeriği

 

 

 
 

 

 

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği

 

 

 

İşletme

 

 

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü

 

 

 

Kayseri ilindeki işletmeler

 

 

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi

 

 

 

04/12/2017

 

 

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?

 

 

 

Var

 

 

Toplam Satış Bedeli

 

 

 

6.580.000 TL

 

 

İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)

 

 

 

%0,18

 

 

Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)

 

 

 

%0,94

 

 

Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)

 

 

 

%0,22

 

 

Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)

 

 

 

%0,78

 

 

Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)

 

 

 

%0,23

 

 

İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)

 

 

 

%0,20

 

 

Satış Koşulları

 

 

 

Vadeli (Timed)

 

 

İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih

 

 

 

14.01.2018'e kadar

 

 

Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi

 

 

 

Olumlu

 

 

Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı

 

 

 

-

 

 

Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği

 

 

 

-

 

 

Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi

 

 

 

-

 

 

Karşı Taraf

 

 

 

Migros Ticaret A.Ş.

 

 

Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?

 

 

 

Hayır (No)

 

 

Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği

 

 

 

-

 

 

Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

 

 

 

04/12/2017

 

 

Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı

 

 

 

-

 

 

Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi

 

 

 

Değerleme raporu düzenlenmiştir.

 

 

Değerleme Raporu Düzenlendi mi?

 

 

 

Düzenlendi (Prepared)

 

 

Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni

 

 

 

-

 

 

Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası

 

 

 

27.11.2017 - 2017R0191

 

 

Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı

 

 

 

EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.

 

 

Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar

 

 

 

Devre konu 11 adet mağazanın devrine ilişkin değerleme raporu ile bulunan toplam tutar 6.580.000 TL'dir.

 

 

İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

 

 

 

Uygundur.

 

Açıklamalar

 

 

 
 

Şirketimiz ile Migros Ticaret A.Ş. ("Migros") arasında Şirketimiz tarafından işletilmekte olan toplam 11 (onbir) adet mağazanın; Şirketimizin devir hakkını haiz olduğu 8 (sekiz) adedinin alt kiralama ya da kira sözleşmelerinin devri yoluyla ve bununla birlikte Şirketimizin devir hakkını haiz olmadığı 3 (üç) adet mağazanın ise, maliklerin onayının alınması koşuluyla alt kiralama ya da kira sözleşmelerinin devri yoluyla toplam 6.580.000,00 TL (Altımilyonbeşyüzseksenbin Türk Lirası) bedel karşılığında Migros'a devri amacıyla 04.12.2017 tarihinde Ticari İşletme Devri Sözleşmesi ("Sözleşme") akdedilmiş olup; Sözleşme kapsamında gerekli hukuki ve idari izinlerin alınması için Rekabet Kurulu'na izin başvurusu yapılması dahil resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde iş ve işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Devir işlemleri Rekabet Kurulu onayı sonrasında gerçekleştirilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.