Maddi Duran Varlık Satımı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Gayrimenkul Satışı

11/02/2015

  Maddi Duran Varlık Satımı
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 11.02.2015 16:59:09
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 11.02.2015 17:01:51


  

     
Ortaklığın Adresi : CarrefourSA Plaza, Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi No: 67 A, Blok: B, Maltepe/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 00 00 Faks: 0216 655 00 60
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@carrefoursa.com, ukocagil@carrefoursa.com, iyildirim@carrefoursa.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 15 12/ 0216 655 14 05/ 0216 655 15 03 Faks: 0216 655 00 60
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 10.02.2015
Özet Bilgi : Gayrimenkul Satışı


  

     
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği : Gayrimenkul
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü : İzmir ili, Karşıyaka İlçesi, Şemikler Mahallesi, 26K.3C pafta, 26024 ada, 1 parsel - 87.815 m2
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 10.02.2015
Toplam Satış Bedeli : 223.569.000,00- TL
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) : %197,113
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : %12,218
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) : %45,201
Satış Koşulları : Tapu devri
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 11.02.2015
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Olumlu
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı : -
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği : -
Karın Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : -
Karşı Taraf : Altunizade Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği : Ticari ilişki- Gayrimenkul satışı
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Ticari
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Düzenlenmemiştir
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Ticari bir değerlendirme yapılmıştır
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar : -
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : -


  EK AÇIKLAMALAR:

11.02.2015 tarihinde, Şirketimiz mülkiyetinde olan ve ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde İzmir ili, Karşıyaka İlçesi, Şemikler Mahallesi, 26K.3C pafta, 26024 ada, 1 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın Altunizade Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne satış işlemleri tamamlanmış olup tapu devri gerçekleşmiştir. 

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.