Maddi Duran Varlık Alımı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

İşletme Devir Sözleşmesi

13/03/2015

  Maddi Duran Varlık Alımı
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 13.03.2015 15:07:23
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 13.03.2015 17:00:08


  

     
Ortaklığın Adresi : CarrefourSA Plaza, Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi No: 67 A, Blok: B, Maltepe/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 00 00 Faks: 0216 655 00 60
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@carrefoursa.com, ukocagil@carrefoursa.com, iyildirim@carrefoursa.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 15 12/ 0216 655 14 05/ 0216 655 15 03 Faks: 0216 655 00 60
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : İşletme Devir Sözleşmesi


  

     
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği : İşletme
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü : Muhtelif illlerdeki işletmeler
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 13.03.2015
Toplam Alım Bedeli : 31.500.000,00-TL + KDV
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) : % 27,8
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : % 1,7
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) : % 5,2
Alım Koşulları : 31.500.000,00-TL+ KDV karşılığı muhtelif illlerde işletmeler alımı
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 20.04.2015
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri : Olumlu
Karşı Taraf : Antalya Market İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği : Ticari İlişki-İşletme Devir Sözleşmesi (İlişkili Taraf Değildir.)
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Yok
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Yok
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Ticari bir değerlendirme yapılmıştır
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar : Yok
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : Rapor yoktur


  EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz ile Antalya Market İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Antalya Market") arasında, Antalya Market tarafından işletilmekte olan toplam 29 (Yirmidokuz) adet süpermarketin ("Süpermarketler") Şirketimize devri işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla 13 Mart 2015 tarihinde İşletme Devir Sözleşmesi akdedilmiş olup İşletme Devir Sözleşmesi kapsamında gerekli hukuki ve idari izinlerin alınması için Rekabet Kurulu'na izin başvurusu yapılması dahil resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde iş ve işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Devir işlemleri Rekabet Kurulu onayı sonrasında gerçekleştirilecektir.


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.