Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim / CARFA, CARFB

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Genel Kurulun önerisine sunulacak kar dağıtım tablosu ile kar dağıtım önerisi

23/02/2015

  Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 23.02.2015 19:42:53
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 23.02.2015 19:46:12


 

   
Adres CarrefourSA Plaza, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67/A Blok:B Maltepe/İstanbul
Telefon 216 - 6551512
Faks 216 - 6550060
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 6551512
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 6550060
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Genel Kurulun önerisine sunulacak kar dağıtım tablosu ile kar dağıtım önerisi

 

   
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.02.2015
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi 20.03.2015


 

   
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin

 

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
A Grubu,CARFA(Eski),TRECARF00016 0,5780000 0,4913000
B Grubu,CARFB(Eski),TRECARF00024 0,5780000 0,4913000

 

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
23.03.2015


 

Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
A Grubu,CARFA(Eski),TRECARF00016 0,000 0,00000
B Grubu,CARFB(Eski),TRECARF00024 0,000 0,00000  EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 23.02.2015 tarihli toplantısında; 
1. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 126.968.904,00.- TL "Dönem Kârı" elde edildiği görülmüştür. 
SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2014 yılına ait 126.968.904,00.- TL tutarındaki Dönem Kârı üzerinden, Esas Sözleşmemizin 29 uncu maddesi gereği ve SPK Tebliğlerine uygun olarak Yasal Yükümlülükler ve Geçmiş Yıl Zararları düşüldükten sonra kalan 71.602.899,00.- TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına, 
Birinci Kâr Payı : 5.671.081,25.- TL 
İkinci Kâr Payı : 59.886.618,00.- TL 
Toplam Brüt Kâr Payı : 65.557.699,25.- TL 
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) : 5.988.661,80.- TL 
Olağanüstü Yedek : 56.537,95.- TL 
Yukarıdaki şekilde yapılan kar dağıtımının Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımızda Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmasına ve 2014 yılında satışı yapılan gayrimenkullerden elde edilen kazançlar için Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesinde yer alan kurumlar vergisi istisnasından faydalanılması için 28.237.246,41.- TL tutarın Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımızda Özel Fonlar hesabına alınmasına, 
Böylelikle 2014 yılı kârından, 113.421.625,00.- TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak % 57,80 (Brüt), % 49,13 (Net) oranında toplam 65.557.699,25.-TL kâr payının, 23 Mart 2015 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun, 20 Mart 2015 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına, 
Oybirliği ile karar verilmiştir. 
Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.