İhraç Belgesi

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

 

06/04/2016

  İhraç Belgesi
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 06.04.2016 16:32:03
2 ZİYA HAKAN ERGİN GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 06.04.2016 16:34:47


  

Şirketimizin 113.839.302,57.- TL (Yüzonüçmilyonsekizyüzotuzdokuzbinüçyüziki Türk Lirası elliyedi Kuruş) olan sermayesinin iç kaynaklardan 586.160.697,43.-TL (Beşyüzseksenaltımilyonyüzatmışbinaltıyüzdoksanyedi Türk Lirası kırküç Kuruş) artırılarak 700.000.000,00.-TL'ye (Yediyüzmilyon Türk Lirası) çıkarılması nedeni ile hazırlanan ihraç belgesi 06.04.2016 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımına ilişkin İhraç Belgesi ekte verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.