Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

 

15/02/2010

  Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
 

 
1 DAVID MURCIANO FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 15.02.2010 16:58:14


  

     
Mali Tablonun Hesap Dönemi : 31.12.2009
Mali Tablonun Verildiği Otorite : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni : Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi : 15.02.2010


  EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2009 yılı 4. Dönem Vergi Beyannamesi ekinde verilen Gelir Tablosu ekte sunulmuştur. Ekli tablo Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.