Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

2016 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi

14/02/2017

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

 

Türkçe

 

 

oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|

 

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

     
   

oda_UpdateAnnouncementFlag|

 
 

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

     

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

 
 

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

     

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

 
 

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

     

--

oda_DelayedAnnouncementFlag|

 
 

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

     

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

 
 

Bildirim İçeriği

     
   

oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|

 
   

Mali Tablonun Hesap Dönemi

     

01.01.2016 - 31.12.2016

oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|

 
   

Mali Tablonun Verildiği Otorite

     

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi

oda_SubmissionReason|

 
   

Mali Tablonun Verilme Nedeni

     

2016 4. Dönem Geçici Vergi Beyanı

oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|

 
   

Mali Tablonun Verilme Tarihi

     

14/02/2017

oda_ExplanationSection|

 
 

Açıklamalar

     
   

oda_AdditionalExplanationTextBlock|

 

Şirketimizin 2016 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamesi ekinde verilen gelir tablosu ekte sunulmuştur. Ekli tablo Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.