Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

 

14/02/2012

  Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 14.02.2012 17:12:13


  

     
Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011
Mali Tablonun Verildiği Otorite : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni : Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi : 14.02.2012


  EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2011 yılı 4. Dönem Vergi Beyannamesi ekinde verilen Gelir Tablosu ekte sunulmuştur. Ekli tablo Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,
 

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.