Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

 

18/02/2013

  Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 18.02.2013 16:57:28


  

     
Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2012- 31.12.2012
Mali Tablonun Verildiği Otorite : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni : Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi : 18.02.2013


  EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2012 yılı 4. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen Gelir Tablosu ekte sunulmuştur. Az önce iletilen bildiride gelir tablosundaki bazı açıklamalar sehven İngilizce olarak yer almıştır. 
Bu nedenle Gelir Tablosu Türkçe olarak tekrar ekte bilgilerinize sunulmaktadır. 
Ekli tablo Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Saygılarımızla,

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.