Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

 

16/02/2015

  Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 16.02.2015 17:32:14
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 16.02.2015 18:05:50


  

     
Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2014 - 31.12.2014
Mali Tablonun Verildiği Otorite : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni : Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi : 16.02.2015


  EK AÇIKLAMALAR:

Þirketimizin 2014 yýlý 4. dönem vergi beyannamesi ekinde verilen gelir tablosu ekte sunulmuþtur. Ekli tablo Sermaye Piyasasý Mevzuatýna göre düzenlenmemiþtir.

 

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.