Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Detaylı bilgi için ilgili açıklamaya, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883495 linkten ulaşabilirsiniz.

Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul'a davet ve toplantı tarih, gündem ve yerinin saptanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
 
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
23.10.2020
Genel Kurul Tarihi
19.11.2020
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
18.11.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
2 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın görüşülüp karara bağlanması.
3 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan sermaye azaltımına ilişkin raporun görüşülüp onaylanması.
4 - Eş zamanlı sermaye artırımı ve azaltımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülüp karara bağlanması.
5 - Eş zamanlı sermaye artırımı ve azaltımı ile kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımına ilişkin Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması.
6 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Olaganustu Genel Kurul Toplantısı Gundemi Cagrı Ilanı ve Vekaletname Ornegi.pdf - İlan Metni
EK: 2
Esas Sozlesme Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3
Sermaye Azaltım Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.10.2020 tarihli toplantısında;

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 19/11/2020 günü, saat:10.00'da, Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, Beşiktaş İstanbul adresinde yukarıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere yapılmasına, toplantı yeri, günü ve saati ile gündemin Şirketimiz pay sahiplerine bildirilmesine, Genel Kurul Toplantısı'na Bakanlık temsilcisi tayin edilmesi için İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaatına ve diğer bütün kanuni formalitelerin tamamlanmasına karar verilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni, Vekaletname Örneği, Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ve Sermaye Azaltım Raporu ekte yer almaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.