Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim / KILER

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

18/12/2015

  Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 18.12.2015 16:42:43
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 18.12.2015 16:45:38


 

   
Adres CarrefourSA Plaza, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67/A Blok:B Maltepe/İstanbul
Telefon 216 - 6550000
Faks 216 - 6550060
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 6551512
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 6550060
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı  Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kiler) sermayesinin %85'ini temsil eden payların Şirketimiz tarafından satın alınması sonrasında, Şirketimizin Kiler'in diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere zorunlu pay alım teklifinde bulunması sürecinde, Şirketimiz tarafından ''Pay alım teklifi fiyatının nasıl tespit edileceği hakkında bilgi'' ile ''Pay alım teklifi fiyatının tespiti amacıyla hazırlanan değerleme raporunun özet ve sonuç kısımları''nın tam olarak ve zamanında kamuya açıklanmaması suretiyle II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 10uncu maddesinin ihlal edilmiş olduğu gerekçesiyle Şirketimiz adına 24.672,00-TL idari para cezası verilmesine karar verilmiş olup yapılacak ilk Genel Kurulda aşağıda belirtilen hususun gündeme konulması istenmiştir.


04/12/2015 17:52'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

 

   
Karar Tarihi 04.12.2015
Genel Kurul Türü Olağanüstü
Tarihi ve Saati 29.12.2015 14:00
Adresi Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, Beşiktaş-İstanbul
Gündem 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü. 
2- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamanın görüşülüp karara bağlanması. 
3- Genel Kurul Toplantısı'nın yapılacağı güne kadar "Satma Hakkı" kullanımına bağlı olarak Sermaye Artırım tutarının değişebileceğinden "Satma Hakkı" kullanım durumu dikkate alınmak sureti ile şirket esas sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması. 
4- Devrolan "Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" ile "Kiler Ankara Mağazacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı şirketlerin ticaret sicillerine tescilli şubeler ve depoların birleşme nedeniyle şirketimiz adına kayıt ettirilmeleri ve bu konudaki işlemlerin neticelendirilmesi için yetki devri hususunun görüşülüp karara bağlanması. 
5- Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumlu bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne söz konusu idari para cezaları nedeniyle rücu edilip edilemeyeceği hususunun görüşülüp karara bağlanması.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır  EK AÇIKLAMALAR:

Söz konusu idari para cezası nedeni ile Şirketimizin 29.12.2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere; Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumlu bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne söz konusu idari para cezaları nedeniyle rücu edilip edilemeyeceği hususunun görüşülüp karara bağlanması yönünde gündeme madde eklenmektedir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
 

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.