Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim / KILER

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu

29/12/2015

  Genel Kurul Toplantısı Sonucu
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 29.12.2015 15:25:18
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 29.12.2015 15:29:43


 

   
Adres CarrefourSA Plaza, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67/A Blok:B Maltepe/İstanbul
Telefon 216 - 6550000
Faks 216 - 6550060
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 6551512
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 6550060
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu


 

   
Genel Kurul Türü Olağanüstü
Tarihi ve Saati 29.12.2015 14:00
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 29.12.2015 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararlar özet olarak aşağıda sunulmuştur;
1- Toplantı başkanlığı'na Levent DEMİRAĞ'ın, oy toplama memurluğuna Şerafettin KARAKIŞ' ın, tutanak yazmanlığına Merter ÖZAY'ın seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2- Yönetim Kurulu Üyesi Stêphane Yves Christian Gerard Thouin'in yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sayın Jean Pierre Marcel Raymond Audebourg'un atanması oybirliği ile kabul edildi.
3- Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2015 tarih ve 12836 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.12.2015 tarihli ve 00012183526 sayılı yazısı ile izin verilen Şirket esas sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin değiştirilmesi ve yeni metnin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
4- Devrolan "Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" ile "Kiler Ankara Mağazacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı şirketlerin ticaret sicillerine tescilli şubelerin birleşme nedeniyle şirketimiz adına kayıt ettirilmelerine, bu konudaki işlemlerin neticelendirilmesi konusunda Yönetim Kurulu Üyelerinin veya Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlendireceği yöneticilerin yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.
5- Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen idari para cezası nedeniyle Yönetim Kurulu Üyelerine rücu edilmemesine oybirliği ile karar verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır  EK AÇIKLAMALAR:

Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.