Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim / CARFA, CARFB

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu

27/07/2015

  Genel Kurul Toplantısı Sonucu
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 27.07.2015 18:10:30
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 27.07.2015 18:31:17


 

   
Adres CarrefourSA Plaza, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67/A Blok:B Maltepe/İstanbul
Telefon 216 - 6550000
Faks 216 - 6550060
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 6551512
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 6550060
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu


 

   
Genel Kurul Türü Olağanüstü
Tarihi ve Saati 27.07.2015 15:00
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 27.07.2015 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararlar özet olarak aşağıda sunulmuştur;
1- Toplantı başkanlığı'na Haluk DİNÇER'in, oy toplama memurluğuna Şerafettin KARAKIŞ' ın, tutanak yazmanlığına Merter ÖZAY'ın seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2- Yönetim Kurulu Üyesi MUHTEREM KAAN TERZİOĞLU'nun yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sayın OĞUZ NURİ BABÜROĞLU'nun atanması katılanların oybirliği ile kabul edildi.
3- Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden verilen izin yazılarında ve eklerinde belirtildiği gibi Şirket esas sözleşmesi'nin 6, 7, 9, 14 ve 23'üncü maddelerinin değiştirilmesi ve yeni metinlerin aynen kabulüne katılanların oybirliği ile karar verildi.
4- İmtiyazlı pay gruplarının kaldırılması dolayısı ile ayrılma hakkı doğmadığı konusunda alınan 29.06.2015 tarih ve 1161 sayılı Yönetim Kurulu Kararı konusunda ortaklara bilgi sunuldu.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır  EK AÇIKLAMALAR:

Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
 

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.