Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim / CARFA

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı

29/06/2015

  Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (A Grubu)
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 29.06.2015 17:55:38
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 29.06.2015 18:05:46


 

   
Adres CarrefourSA Plaza, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67/A Blok:B Maltepe/İstanbul
Telefon 216 - 6550000
Faks 216 - 6550060
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 6551512
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 6550060
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı


 

Pay Grup Bilgileri Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
A Grubu,CARFA(Eski),TRECARF00016 X
B Grubu,CARFB(Eski),TRECARF00024  

 

   
Karar Tarihi 29.06.2015
Genel Kurul Türü Olağanüstü
Tarihi ve Saati 27.07.2015 15:15
Adresi Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, Beşiktaş İstanbul
Gündem 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2.Şirket esas sözleşmesi'nin 6, 7, 9, 14 ve 23'üncü maddelerinin değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması,
3.İmtiyazlı pay gruplarının kaldırılması dolayısı ile ayrılma hakkı doğmadığı konusundaki Yönetim Kurulu Kararının ortakların bilgisine sunulması. 
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır  EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca Şirketimizin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özell Kurulu'nun 27.07.2015 günü, saat 15:15'de, Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, Beşiktaş İstanbul adresinde ekte yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmasına, toplantı yeri, günü ve saati ile gündemin şirketimiz hissedarlarına bildirilmesine karar verilmiştir. A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özell Kurulu Toplantısına Çağrı, Vekaletname Örneği ve Ana Sözleşme Tadil Tasarısı Metni ekte yer almaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.