Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı

27/02/2017

Özet Bilgi
2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
 
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2016
Karar Tarihi
20.02.2017
Genel Kurul Tarihi
17.03.2017
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
16.03.2017
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2016 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
4 - 2016 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - 2016 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,
6 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne yapılan atamaların tasvibi,
7 - 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
8 - 2016 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
9 - Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
10 - Şirketin 2017 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi,
11 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
CARREFOURSA GK CAGRI ILAN METNI GUNDEM VEKALETNAME ORNEGI.pdf - İlan Metni
EK: 2
CARREFOURSA GK BILGILENDIRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

 

2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı ve eki olan; Vekaletname Örneği ve Kâr Payı Dağıtım Tablosu ekte ilan edilmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri www.carrefoursa.com adresindeki internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

 

 

Saygılarımızla,

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.