Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

 

26/03/2010

  Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
 

 
1 DAVID MURCIANO FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 26.03.2010 10:40:19


  

     
Ortaklığın Adresi : Dudullu Asfaltı Küçükbakkalköy Mah No:1 Ataşehir-Istanbul
Telefon ve Faks No. : Tel: 0216 655 00 00, Fax: 0216 655 00 55
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 0216 655 14 10, Fax: 0216 655 00 55
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemi, yeri, tarihi ve saatinin tespiti ile ilan şekli hk.


  

     
Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 26.03.2010
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2009-31.12.2009
Tarihi : 15.04.2010
Saati : 15.00
Adresi : Istanbul, Beşiktaş, 4 Levent 34330 Sabancı Center Kule II


  GÜNDEM:

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ
15.04.2010 Tarihinde Saat:15:00'de Toplanacak
2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 
GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divan teşekkülü,

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,

3. 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ile Denetçi Raporları'nın okunması ve müzakeresi,

4. 2009 Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,

5. 2009 yılı bilanço kar/ zarar hesaplarının okunması müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi,

6. Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması,

7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

8. Görev süresi sona ermiş olan denetçinin seçilmesi ve görev süresinin tesbiti,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tesbiti,

10. Yönetim kurulunca belirlenen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun onayı,

11. Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda TTK 334 ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi.

Şirket bilgilendirme politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması


  EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2009  yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 15 Nisan 2010 Perşembe günü saat 15.00'de İSTANBUL, BEŞİKTAŞ, 4.LEVENT 34330, SABANCI CENTER, KULE II adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımız, Sermaye Piyasası Kurulu seri IV, No: 8 Tebliği hükümleri çerçevesinde ilgili vekaletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.
Ortaklarımızın veya temsilcilerinin, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabilmeleri için 02.04.2010 saat 09:00 ile 08.04.2010 Saat 17:00 tarihleri arasında aracı kuruluş vasıtası ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları "Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formu" ile Şirket'imizin İstanbul, Ataşehir, Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Asfaltı No:1 adresinde bulunan Ortaklarla İlişkiler Servisi'ne 02.04.2010 tarihinden 08.04.2010 tarihine kadar saat 09:00 ile 17:00 arasında müracaat ederek toplantıya giriş kartı almalarını ve sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerini saygı ile rica ederiz.
Şirket'imizin 2009 yılı Bilanço ve Kar/ Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının 01.04.2010 tarihinden itibaren Şirket'imizin yukarıda adresi yazılı Ortaklarla İlişkiler Servisi'nde tetkike hazır tutulacağını sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.