Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

 

15/04/2010

  Genel Kurul Toplantısı Sonucu
 

 
1 DAVID MURCIANO FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 15.04.2010 18:29:54


  

     
Ortaklığın Adresi : KÜÇÜKBAKKALKÖY MAHALLESİ, DUDULLU ASFALTI NO:1 ATAŞEHİR- İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : 0216 655 15 00 / Faks: 0216 655 00 50
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0216 655 14 10 / Faks: 0216 655 00 55
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 26.03.2010
Özet Bilgi : 2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU


  

     
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2009-31.12.2009
Genel Kurul Tarihi : 15.04.2010


  ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş'nin 15 Nisan 2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

1- 2009 yılı karının dağıtımı konusunda verilen önerge ve Şirket Yönetim Kurulu'nun faaliyet raporunda yer alan teklifi görüşüldü, oluşan zararın geçmiş yıllar 
karlarından mahsup edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

2- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu tarafından atanan David Murciano, Pierre Bouchut ve Jacobo Caller Celestino'nun görevlerinin tasvibine ve yerlerine seçildikleri üyelerin görev sürelerini tamamlamalarına oy çokluğu ile karar verildi.

3- 2010 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2011 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere Denetçiliğe, B Grubu Pay Sahipleri'nin gösterdiği adaylar arasından T.C. uyruklu BÜLENT BOZDOĞAN'ın seçilmesine, oy çokluğu ile karar verildi.

4- Şirketin 2010 yılı mali tablo ve raporlarının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ne görev verilmesinin tasvibine oy çokluğu ile karar verildi. 


Ek 1: Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Ek 2: Hazirun Cetveli


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.