Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

 

28/12/2010

  Genel Kurul Toplantısı Sonucu
 

 
1 MERTER ÖZAY KURUMSAL İLİŞKİLER VE HUKUK DİREKT CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 28.12.2010 16:06:30


  

     
Ortaklığın Adresi : Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Asfaltı No:1 Ataşehir İstanbul
Telefon ve Faks No. : Tel: 0216 655 15 00 Faks: 0216 655 00 50
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 0216 655 15 03 Faks: 0216 655 00 60
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 06.12.2010
Özet Bilgi : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuçları


  

     
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2010
Genel Kurul Tarihi : 28.12.2010


  ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ("Şirketimiz") 28.12.2010 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda;

1. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne, Yönetim Kurulu tarafından atanan MEHMET TEVFİK NANE ve GİLLET REGİNALD LAMBERT GABRİEL MARC MARİE'nin görevlerinin tasvibine ve yerlerine seçildikleri üyelerin görev sürelerini tamamlamalarına,

2. Şirketimiz'in İpek Giyim Mağazaları Ticaret ve Sanayii Anonim Şirketi'ni devir alması suretiyle tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle birlikte kül olarak devir almak suretiyle birleştirilmesi için esas alınan 30.06.2010 tarihli birleşmeye esas bilançosu ve gelir tablosunun tasdiğine,

3. Şirketimiz'in, İpek Giyim Mağazaları Ticaret ve Sanayii Anonim Şirketi'ni tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle birlikte kül olarak devir almak suretiyle birleştirilmesi amacıyla anılan şirketin yetkililerince imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanmasına,

4. Birleşme Sözleşmesi hükümlerine göre Şirketimiz'in İpek Giyim Mağazaları Ticaret ve Sanayii Anonim Şirketi'ni Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nin (Seri I, No:31 sayılı) ve bilhassa Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair (Seri I, No:41) Tebliğ hükümleri uyarınca tasfiyesiz infisah yoluyla bütün aktif ve pasifleriyle birlikte külli halefiyet yolu ile devir alınmasına 

oy birliği ile karar verildi.

Ek 1: Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Ek 2: Hazirun Cetveli


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.