Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

 

06/12/2010

  Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
 

 
1 DAVID MURCIANO FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 06.12.2010 19:45:14


  

     
Ortaklığın Adresi : Dudullu Asfaltı Küçükbakkalköy Mah No:1 Ataşehir-Istanbul
Telefon ve Faks No. : Tel: 0216 655 00 00, Fax: 0216 655 00 55
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 0216 655 15 03, Fax: 0216 655 00 60
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 05.11.2010
Özet Bilgi : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yer, gün, saat ve gündeminin açıklanması


  

     
Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 06.12.2010
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2010
Tarihi : 28.12.2010
Saati : 10:30
Adresi : Istanbul, Beşiktaş, 4 Levent 34330 Sabancı Center Kule II


  GÜNDEM:

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ
ANONİM ŞİRKETİ'nin

28/12/2010 Tarihinde Saat: 10/30'da Toplanacak
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı GÜNDEMİ
 

1. Açılış ve Divan teşekkülü,

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,

3. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması,

4. Birleşmeye esas alınacak 30.06.2010 tarihli bilanço ve gelir tablosunun görüşülmesi ve tasdiki.

5. Kadıköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2010/586 Esas ve 2010/634 karar sayılı dosyası nezdinde tayin olunan bilirkişi heyetinin 20.09.2010 tarihli raporunun okunarak, hissedarların bilgilendirilmesi.

6. Şirketimize devir olan İpek Giyim Mağazaları Ticaret ve Sanayii Anonim Şirketi'nin devir alınmasına ilişkin imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin tasdik edilmesi.

7. Şirketimizin İpek Giyim Mağazaları Ticaret ve Sanayii Anonim Şirketi'ni devir alması hakkında karar alınması.


  EK AÇIKLAMALAR:


Şirketimiz CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın, yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak için 28/12/2010 günü, saat 10:30'da , İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center Kule 2 adresinde yapılacağını bilgilerinize sunarız.


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.