Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

 

15/04/2011

  Genel Kurul Toplantısı Sonucu
 

 
1 MERTER ÖZAY KURUMSAL İLİŞKİLER VE HUKUK DİREKT CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 15.04.2011 08:43:21


  

     
Ortaklığın Adresi : KÜÇÜKBAKKALKÖY MAHALLESİ, DUDULLU ASFALTI NO:1 ATAŞEHİR- İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : 0216 655 15 00 / Faks: 0216 655 00
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0216 655 15 03 / Faks: 0216 655 00 55
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 23.03.2011
Özet Bilgi : 2010 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU


  

     
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 31.12.2010
Genel Kurul Tarihi : 14.04.2011


  ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş'nin 14 Nisan 2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

1- 2010 yılı karının dağıtımı konusunda verilen önerge ve Şirket Yönetim Kurulu'nun faaliyet raporunda yer alan teklifi görüşüldü, oluşan zararın geçmiş yıllar karlarından mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yönetim Kurulu tarafından atanan Zeynel Korhan Bilek, Guillaume Jacques Edgard Laffont De Colonges ve Lars Goran Olofsson'un görevlerinin tasvibine ve yerlerine seçildikleri üyelerin görev sürelerini tamamlamalarına, oy birliği ile karar verildi.

3- Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne 3 (üç) yıl süre ile vazife görmek üzere, A Grubu Pay Sahibi CARREFOUR NEDERLAND BV. ünvanlı şirketi temsilen Guillaume Jacques Edgard Laffont De Colonges, Franck Emile Tassan, David Murciano, Gillet Reginald Lambert Gabriel Marc Marie, Thierry Garnier, Lars Goran Olofsson'un ve B Grubu Pay Sahibi HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. ünvanlı şirketi temsilen Haluk Dinçer, Faruk Bilen, Mehmet Tevfik Nane ve Zeynel Korhan Bilek'in seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

4- Denetim Kurulu Üyelikleri'ne 3 (üç) yıl süre ile vazife görmek üzere, A Grubu Pay Sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, T.C. Uyruklu Ömer İsmail Tanrıöver ile B Grubu Pay Sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından T.C. Uyruklu Bülent Bozdoğan'ın seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

5- Şirket'in 2011 yılı mali tablo ve raporlarının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."'ne görev verilmesinin tasvibine, oy birliği ile karar verildi.

6- Şirket Ana Sözleşmsi'nin 3 ve 6'ncı maddelerinin tadiline dair Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/03/2011 tarih ve 3457 sayılı yazıları ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08/04/2011 tarih ve 2080 sayılı yazıları ile izin verilen ana sözleşme tadil tasarısı okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izin yazısında belirtildiği gibi şirket Ana Sözleşmesi'nin 3 ve 6'ncı maddelerinin tadil edilmesine ve yeni metnin aynen kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

Tüm kararları içeren detaylı toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla

Ek 1: Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Ek 2: Hazirun Cetveli


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.