Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

2011 Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

30/07/2012

  Genel Kurul Toplantısı Sonucu
 

 
1 MERTER ÖZAY KURUMSAL İLİŞKİLER VE HUKUK DİREKT CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 30.07.2012 08:34:08


  

     
Ortaklığın Adresi : İSTANBUL, BEŞİKTAŞ, 4. LEVENT 34330, SABANCI CENTER, KULE II
Telefon ve Faks No. : 0216 655 1503- 0216 655 0060
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0216 655 1503- 0216 655 0060
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : 2011 Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu


  

     
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011
Genel Kurul Tarihi : 27.07.2012


  ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:


Şirket'imizin 27 Temmuz 2012 tarihinde saat 16:30'da yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

1- Şirket esas sözleşmesinin 9, 14, 20 ve 25'nci maddelerinin değiştirilmesi ile 33'üncü maddenin eklenmesine ve yeni metnin aynen kabulüne, 

2- Yönetim Kurulu üyeliklerine 2014 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2015 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere;

A Grubu Pay Sahiplerinin Gösterdiği Adaylar Arasından; 
GUILLAUME JACQUES EDGARD LAFFONT DE COLONGES  (Vergi No: 6080519153)
KUTAY KARTALLIOĞLU     (T.C. Kimlik No:11692858336)
MERTER ÖZAY      (T.C. Kimlik No:23362310280)
PIERRE JEAN JEROME SIVIGNON    (Vergi No:7700404381)
THOMAS MARTIN HÜBNER     (Vergi No:4640567196)
FRANCK EMILE TASSAN'ın,     (Vergi No:8250975855)

B Grubu Pay Sahiplerinin Gösterdiği Adaylar Arasından;
ZEYNEL KORHAN BİLEK     (T.C. Kimlik No:30986070520)
ŞERAFETTİN KARAKIŞ     (T.C. Kimlik No:27970598726)
GAYE SPOLİTİS      (T.C. Kimlik No:17930331838)
MEHMET ALİ EVREN ERTAY'ın     (T.C. Kimlik No:10720292722)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine
ZİYA HAKAN ERGİN      (T.C. Kimlik No:18901130092)
TEMEL CÜNEYT EVİRGEN'in     (T.C. Kimlik No:69388083364)
seçilmelerine,

3- Denetim Kurulu Üyeliklerine 2014 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2015 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar 3 (üç) yıl süre ile vazife görmek üzere, A Grubu Pay Sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:49966075646) Ömer İsmail Tanrıöver ile B Grubu Pay Sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No: 42991141584) Alparslan Esmerdağ'ın seçilmelerine, 

katılanların oy birliği ile karar verildi.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Olağan Genel Toplantı tutanağımız,  Hazirun cetveli, ve Esas Sözleşme Tadil Metni  ekte sunulmaktadır.
EK:
1- Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli
2- Esas Sözleşme Tadili
3- Olağan Genel Kurul Tutanağı

 


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.