Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı Sonucu

30/07/2012

  Genel Kurul Toplantısı Sonucu
 

 
1 MERTER ÖZAY KURUMSAL İLİŞKİLER VE HUKUK DİREKT CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 30.07.2012 08:46:13


  

     
Ortaklığın Adresi : Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Asfaltı No:1 Ataşehir / İstanbul
Telefon ve Faks No. : 0216 655 1503- 0216 655 0060
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0216 655 1503- 0216 655 0060
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı Sonucu


  

     
Genel Kurul Toplantı Türü : Diğer
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : -
Genel Kurul Tarihi : 27.07.2012


  ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirket'imizin 27 Temmuz 2012 tarihinde saat 17:15'te yapılan B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısında;

Şirketimizin 27.07.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan madde tadili kararlarının aynen kabul ve tasdik edilmesine ve esas sözleşmenin 9, 14, 20 ve 25'nci maddelerinin değiştirilmesine ve 33'üncü maddenin eklenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Toplantı tutanağımız,  Hazirun cetveli ve Esas Sözleşme Tadil Metni  ekte sunulmaktadır.

EK:
1- B Grubu Hazirun Cetveli
2- Esas Sözleşme Tadili
3- B Grubu Genel Kurul Tutanağı


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.