Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

B Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı

03/06/2013

  Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (B Grubu)
 

 
1 MERTER ÖZAY KURUMSAL İLİŞKİLER VE HUKUK DİREKT CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 03.06.2013 15:23:35


 

   
Adres Küçükbakkalköy Mahallesi Dudullu Asfaltı No:1 Ataşehir / İstanbul
Telefon 216 - 6551503
Faks 216 - 6550060
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 6551503
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 6550060
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi B Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı


 

Pay Grup Bilgileri Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
A Grubu,CARFA(Eski),TRECARF00016  
B Grubu,CARFB(Eski),TRECARF00024 X

 

   
Karar Tarihi 03.06.2013
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Tarihi ve Saati 25.06.2013 16:30
Adresi Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, İstanbul adresindeki Sadıka Ana 2 toplantı salonu
Gündem 25.06.2013 tarihinde, saat 16:30'da Toplanacak B Grubu Pay sahipleri Genel Kurul Toplantısı GÜNDEMİ
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü,
2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekliyle Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31 ve 32 inci maddesinin değiştirilmesinin ve, 33 üncü maddesi ile geçici maddelerinin kaldırılmasının onaylanması.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır  EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca Şirketimizin B Grubu Pay Sahipleri Genel Kurulu'nun 25.06.2013 günü, saat 16:30'da, Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, İstanbul adresindeki Sadıka Ana 2 toplantı salonunda aşağıda yer alan Genel Kurul gündem maddelerini görüşmek üzere toplantı tertiplenmesine, toplantı yeri, günü ve saati ile gündemin şirketimiz hissedarlarına bildirilmesine karar verilmiştir. B Grubu Pay Sahipleri Genel Kurulu Davet Mektubu, Vekaletname Örneği ve Ana Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
 

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.