Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

03/07/2013

  Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
 

 
1 MERTER ÖZAY KURUMSAL İLİŞKİLER VE HUKUK DİREKT CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 03.07.2013 11:44:53


 

   
Adres Küçükbakkalköy Mahallesi Dudullu Asfaltı No:1 Ataşehir / İstanbul
Telefon 216 - 6551503
Faks 216 - 6550060
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 6551503
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 6550060
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı  Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği 

Olağanüstü Genel Kurul tarihinin sehven 25 Temmuz 2013 yerine 26 Temmuz olarak belirtilmiş olması


03/07/2013 11:37'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

 

   
Karar Tarihi 03.07.2013
Genel Kurul Türü Olağanüstü
Tarihi ve Saati 25.07.2013 14:30
Adresi Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, İstanbul adresindeki Hacı Ömer Konferans Salonu
Gündem 25.07.2013 tarihinde saat 14:30'da Toplanacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 
GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü,
2. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekliyle Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ve 32 inci maddesinin değiştirilmesinin ve 33 üncü maddesi ile geçici maddelerinin kaldırılmasının onaylanması,
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
4. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin tespit edilmesi,
5. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
6. Dilek ve Temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır  EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu'nun 25.07.2013 günü, saat 14:30'da, Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, İstanbul adresindeki Hacı Ömer Konferans Salonu'nda ekte yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere toplantı tertiplenmesine, toplantı yeri, günü ve saati ile gündemin şirketimiz hissedarlarına bildirilmesine karar verilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul Davet Mektubu, Vekaletname Örneği ve Ana Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
 

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.