Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına davet ve toplantı tarih, gündem ve yerinin saptanması

06/03/2014

  Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 06.03.2014 11:52:02
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 06.03.2014 12:01:29


 

   
Adres CarrefourSA Plaza, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67/A Blok:B Maltepe/İstanbul
Telefon 216 - 6551503
Faks 216 - 6550000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 6551503
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 6550060
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına davet ve toplantı tarih, gündem ve yerinin saptanması


 

   
Karar Tarihi 06.03.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 28.03.2014 14:00
Adresi Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, İstanbul adresindeki Sadıka Ana 1 toplantı salonu
Gündem 28.03.2014 tarihinde saat 14:00'de Toplanacak 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı GÜNDEMİ 
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2013 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
5. Yönetim Kurulu tarafından sunulan Kâr Dağıtım Politikasının onaylanması,
6. 2013 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
7. 2013 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurulun onayına sunulması, 
8. 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
9. 2013 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
10. Şirket'in 2014 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi, 
11. Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesinin de tavsiyesi doğrultusunda, 2014 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Denetçi'nin seçimi,
12. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır  Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
 

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
A Grubu,CARFA(Eski),TRECARF00016 0,0000000 0,00000
B Grubu,CARFB(Eski),TRECARF00024 0,0000000 0,00000


 

Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
A Grubu,CARFA(Eski),TRECARF00016 0,000 0,00000
B Grubu,CARFB(Eski),TRECARF00024 0,000 0,00000  EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulunca Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurulunun 28.03.2014 günü, saat 14:00'de, Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, İstanbul adresindeki Sadıka Ana 1 toplantı salonunda, yukarıda yer alan Olağan Genel Kurul gündem maddelerini görüşmek üzere yapılmasına, toplantı yeri, günü ve saati ile gündemin Şirketimiz hissedarlarına bildirilmesine karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul Davet İlanı ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.