Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına davet ve toplantı tarih, gündem ve yerinin saptanması

15/03/2016

  Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 15.03.2016 18:17:21
2 ZİYA HAKAN ERGİN GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 15.03.2016 18:28:03


 

   
Adres CarrefourSA Plaza, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67/A Blok:B Maltepe/İstanbul
Telefon 216 - 6550000
Faks 216 - 6550060
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 6551512
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 6550060
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına davet ve toplantı tarih, gündem ve yerinin saptanması  Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği 

Şirketimiz tarafından 29.02.2016 tarih ve 17:30:28'de yapılan "Genel Kurul Toplantısı Çağrısı" bildirimine ek olan Olağan Genel Kurul Davet İlanı ve Vekaletname Örneği, Şirketimiz'in kayıtlı sermaye sistemine geçiş işlemleri kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşüne istinaden esas sözleşme değişiklik tadil tasarısının revize edilmesi nedeni ile ekteki gibi değiştirilmiştir.


29/02/2016 17:30'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

 

   
Karar Tarihi 29.02.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 24.03.2016 17:00
Adresi Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, İstanbul
Gündem 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2) 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3) 2015 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
4) 2015 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
5) 2015 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6) 2015 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,
7) Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne yapılan atamaların tasvibi,
8) 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
9) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
10) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin tespit edilmesi,
11) Şirketin 2016 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
12) Şirketin 2016 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi,
13) Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınacak İzne İstinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin 6 ve 7'nci maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması,
14) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır  EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulunca Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurulunun 24.03.2016 günü, saat 17:00'de, Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, İstanbul adresinde yukarıda yer alan Olağan Genel Kurul gündem maddelerini görüşmek üzere yapılmasına, toplantı yeri, günü ve saati ile gündemin Şirketimiz hissedarlarına bildirilmesine karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul Davet İlanı ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.