Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına davet ve toplantı tarih, gündem ve yerinin saptanması

20/02/2017

Özet Bilgi
2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına davet ve toplantı tarih, gündem ve yerinin saptanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
 
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2016
Karar Tarihi
20.02.2017
Genel Kurul Tarihi
17.03.2017
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
16.03.2017
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2016 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
4 - 2016 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - 2016 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,
6 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne yapılan atamaların tasvibi,
7 - 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
8 - 2016 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
9 - Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
10 - Şirketin 2017 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi,
11 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
CARREFOURSA GK CAGRI ILAN METNI GUNDEM VEKALETNAME ORNEGI.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.02.2017 tarihli toplantısında;

 

 

Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 17.03.2017 günü, saat 14.00'de, Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, Beşiktaş/İstanbul adresinde yukarıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere yapılmasına, toplantı yeri, günü ve saati ile gündemin Şirketimiz pay sahiplerine bildirilmesine, Genel Kurul Toplantısı'na Bakanlık temsilcisi tayin edilmesi için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaatına ve diğer bütün kanuni formalitelerin tamamlanmasına karar verilmiştir.

2016 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

 

Saygılarımızla,

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.