Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

 

26/02/2018

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından;

1. II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği (''Tebliğ'') madde 10 kapsamında; geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması konusunda basın açıklaması yapılmasına,
2. Aşağıda belirtilen hususların Tebliğ kapsamında yapılacak olan basın açıklamasında kamuoyu ile paylaşılması konusunda Şirketimiz Genel Müdürü Sayın Ziya Hakan Ergin'in münferiden yetkilendirilmesine
 
    -   2018 yılı yatırım hedefinin 170 milyon TL olarak belirlenmesi,
    -   2018 yıl sonu itibariyle yaklaşık 50 yeni süpermarketin daha açılması,

karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla, 

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.