Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

30 Eylül 2016 tarihli finansal tablolar

03/11/2016

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
 

Dipnot Referansı

Cari Dönem 
30.09.2016

Önceki Dönem 
31.12.2015

kap-fr_StatementOfFinancialPositionBalanceSheetAbstract|

 

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

     
     

ifrs-full_AssetsAbstract|

 
 

Varlıklar

     
     

ifrs-full_CurrentAssetsAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

 
   

DÖNEN VARLIKLAR

     
     

ifrs-full_CashAndCashEquivalents|

 
     

Nakit ve Nakit Benzerleri

     

3

233.091.677

274.088.979

kap-fr_CashAccountsRegardingRealEstateProjects|

 
     

Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları

     
     

kap-fr_CurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Finansal Yatırımlar

     
     

kap-fr_RestrictedCurrentBankBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri

     
     

kap-fr_TimeDepositsClassifiedAsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Vadeli Mevduatlar

     
     

ifrs-full_CurrentFinancialAssetsAvailableforsale|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar

     
     

kap-fr_CurrentFinancialInvestmentsHeldToMaturity|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar

     
     

ifrs-full_CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar

     
     

kap-fr_CurrentFinancialAssetsHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar

     
     

kap-fr_OtherCurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar

     
     

kap-fr_CurrentFinancialAssetsDesignatedAsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar

     
     

kap-fr_FinancialInvestmentsWithRisksOnPolicyholders|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar

     
     

ifrs-full_CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar

     
     

kap-fr_CurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar

     
     

kap-fr_CurrentInvestmentsInEquityInstruments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar

     
     

kap-fr_CurrentFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar

     
     

kap-fr_OtherCurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Diğer Finansal Yatırımlar

     
     

kap-fr_FinancialAssetsGivenAsColleteral|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Teminata Verilen Finansal Varlıklar

     
     

ifrs-full_CurrentTradeReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Ticari Alacaklar

     
 

37.294.215

30.354.227

kap-fr_CurrentTradeReceivablesDueFromRelaedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

     

26

10.437.206

11.820.418

kap-fr_CurrentTradeReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

     

5

26.857.009

18.533.809

kap-fr_CurrentReceivablesFromFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar

     
     

kap-fr_CurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar

     
     

kap-fr_CurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar

     
     

kap-fr_ReserveDepositsWithTheCentralBankOfTheRepublicTurkey|

 
     

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı

     
     

ifrs-full_OtherCurrentReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Diğer Alacaklar

     
 

5.141.703

12.536.331

kap-fr_OtherCurrentReceivablesDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

     
     

kap-fr_OtherCurrentReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

     
 

5.141.703

12.536.331

kap-fr_CurrentReceivablesFromOngoingConstructionOrServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar

     
     

kap-fr_RelatedPartyCurrentReceivablesFromOngoingConstructionOrServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar

     
     

kap-fr_UnrelatedPartyCurrentReceivablesFromOngoingConstructionOrServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar

     
     

kap-fr_CurrentFinancialAssetsRegardingServiceConcessionArrangements|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar

     
     

ifrs-full_CurrentDerivativeFinancialAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Türev Araçlar

     
 

7.402.817

372.706

kap-fr_CurrentDerivativeFinancialAssetsHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar

     
     

kap-fr_CurrentDerivativeFinancialAssetsHeldForHedging|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar

     

6

7.402.817

372.706

ifrs-full_Inventories|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Stoklar

     

7

535.673.407

614.047.732

kap-fr_CurrentInventoriesWorkInProgress|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Proje Halindeki Stoklar

     
     

ifrs-full_CurrentBiologicalAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Canlı Varlıklar

     
     

ifrs-full_CurrentPrepayments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Peşin Ödenmiş Giderler

     
 

43.815.066

48.537.947

kap-fr_CurrentPrepaymentsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

     
     

kap-fr_CurrentPrepaymentsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

     
 

43.815.066

48.537.947

kap-fr_CurrentDeferredInsuranceAcquisitionCosts|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

 
     

Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri

     
     

ifrs-full_CurrentTaxAssetsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar

     
     

ifrs-full_CurrentNoncashAssetsPledgedAsCollateralForWhichTransfereeHasRightByContractOrCustomToSellOrRepledgeCollateral|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar

     
     

ifrs-full_OtherCurrentAssets|

 
     

Diğer Dönen Varlıklar

     
     

kap-fr_OtherCurrentAssetsDueFromRelatedParties|

 
       

İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar

     
     

kap-fr_OtherCurrentAssetsDueFromUnrelatedParties|

 
       

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar

     
     

ifrs-full_CurrentAssetsOtherThanAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleOrAsHeldForDistributionToOwners|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel

 
     

ARA TOPLAM

     
 

862.418.885

979.937.922

ifrs-full_NoncurrentAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

     
     

ifrs-full_NoncurrentAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForDistributionToOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar

     
     

ifrs-full_CurrentAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel

 
     

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

     
 

862.418.885

979.937.922

ifrs-full_NoncurrentAssetsAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

 
   

DURAN VARLIKLAR

     
     

kap-fr_NoncurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Finansal Yatırımlar

     
     

kap-fr_RestrictedNoncurrentBankBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri

     
     

kap-fr_LongTermTimeDeposits|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Vadeli Mevduatlar

     
     

kap-fr_AvailableForSaleNoncurrentFinancialAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar

     
     

kap-fr_NoncurrentFinancialInvestmentsHeldToMaturity|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar

     
     

ifrs-full_NoncurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar

     
     

kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar

     
     

kap-fr_OtherNoncurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar

     
     

kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsDesignatedAsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar

     
     

kap-fr_NoncurrentFinancialInvestmentsWithRisksOnPolicyholders|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar

     
     

ifrs-full_NoncurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar

     
     

kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar

     
     

kap-fr_NoncurrentInvestmentsInEquityInstruments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar

     
     

kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar

     
     

kap-fr_OtherNonCurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Diğer Finansal Yatırımlar

     
     

ifrs-full_InvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates|

 
     

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar

     
     

ifrs-full_NoncurrentTradeReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Ticari Alacaklar

     
     

kap-fr_NoncurrentTradeReceivablesDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

     
     

kap-fr_NoncurrentTradeReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

     
     

kap-fr_NoncurrentReceivablesFromFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar

     
     

kap-fr_NoncurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar

     
     

kap-fr_NoncurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar

     
     

ifrs-full_OtherNoncurrentReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Diğer Alacaklar

     
 

46.169.523

45.988.705

kap-fr_OtherNoncurrentReceivablesDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

     
     

kap-fr_OtherNoncurrentReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

     
 

46.169.523

45.988.705

kap-fr_NoncurrentReceivablesFromOngoingConstructionOrServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar

     
     

kap-fr_RelatedPartyNoncurrentReceivablesFromOngoingConstructionOrServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar

     
     

kap-fr_UnrelatedPartyNoncurrentReceivablesFromOngoingConstructionOrServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar

     
     

kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsRegardingServiceConcessionArrangements|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar

     
     

ifrs-full_NoncurrentDerivativeFinancialAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Türev Araçlar

     
     

kap-fr_NoncurrentDerivativesHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar

     
     

kap-fr_NoncurrentDerivativesHeldForHedging|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar

     
     

ifrs-full_NoncurrentInventories|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Stoklar

     
     

ifrs-full_InvestmentAccountedForUsingEquityMethod|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar

     
     

ifrs-full_NoncurrentBiologicalAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Canlı Varlıklar

     
     

ifrs-full_InvestmentProperty|

 
     

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

     

8

226.644.366

230.770.949

kap-fr_InvestmentPropertiesWorkInProgress|

 
     

Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

     
     

ifrs-full_PropertyPlantAndEquipment|

 
     

Maddi Duran Varlıklar

     

9

694.652.837

834.685.775

kap-fr_LandAndPremises|

 
       

Arazi ve Arsalar

     
     

kap-fr_LandImprovements|

 
       

Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri

     
     

ifrs-full_Buildings|

 
       

Binalar

     
     

kap-fr_MachineryAndEquipments|

 
       

Tesis, Makine ve Cihazlar

     
     

ifrs-full_Vehicles|

 
       

Taşıtlar

     
     

ifrs-full_FixturesAndFittings|

 
       

Mobilya ve Demirbaşlar

     
     

kap-fr_LeaseholdImprovements|

 
       

Özel Maliyetler

     
     

kap-fr_BearerPlants|

 
       

Taşıyıcı Bitkiler

     
     

kap-fr_AssestSubjectToDepletion|

 
       

Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

     
     

ifrs-full_ConstructionInProgress|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Yapılmakta Olan Yatırımlar

     
     

kap-fr_OperationalLeaseAssets|

 
       

Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar

     
     

ifrs-full_OtherPropertyPlantAndEquipment|

 
       

Diğer Maddi Duran Varlıklar

     
     

ifrs-full_IntangibleAssetsAndGoodwill|

 
     

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

     
 

845.773.934

860.679.476

ifrs-full_Goodwill|

 
       

Şerefiye

     

11

774.396.869

773.936.519

kap-fr_RightsRegardingConcessionArrangements|

 
       

İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar

     
     

kap-fr_OtherRights|

 
       

Diğer Haklar

     
     

kap-fr_Patents|

 
       

Patentler

     
     

ifrs-full_BrandNames|

 
       

Markalar

     
     

kap-fr_Licenses|

 
       

Lisanslar

     
     

kap-fr_ComputerSoftwares|

 
       

Bilgisayar Yazılımları

     
     

ifrs-full_IntangibleAssetsUnderDevelopment|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri

     
     

ifrs-full_OtherIntangibleAssets|

 
       

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

     

10

71.377.065

86.742.957

ifrs-full_NoncurrentPrepayments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Peşin Ödenmiş Giderler

     
 

19.645.194

3.470.193

kap-fr_NoncurrentPrepaymentsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

     
     

kap-fr_NoncurrentPrepaymentsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

     
 

19.645.194

3.470.193

ifrs-full_DeferredTaxAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

 
     

Ertelenmiş Vergi Varlığı

     

24

174.757.662

70.647.886

ifrs-full_CurrentTaxAssetsNoncurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar

     
     

ifrs-full_NoncurrentNoncashAssetsPledgedAsCollateralForWhichTransfereeHasRightByContractOrCustomToSellOrRepledgeCollateral|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar

     
     

ifrs-full_OtherNoncurrentAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

 
     

Diğer Duran Varlıklar

     
     

kap-fr_OtherNoncurrentAssetsDueFromRelatedParties|

 
       

İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar

     
     

kap-fr_OtherNoncurrentAssetsDueFromUnrelatedParties|

 
       

İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar

     
     

ifrs-full_NoncurrentAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel

 
     

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

     
 

2.007.643.516

2.046.242.984

ifrs-full_Assets|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel

 
   

TOPLAM VARLIKLAR

     
 

2.870.062.401

3.026.180.906

ifrs-full_EquityAndLiabilitiesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

 
 

KAYNAKLAR

     
     

ifrs-full_CurrentLiabilitiesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

 
   

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

     
     

kap-fr_CurrentBorowings|

 
     

Kısa Vadeli Borçlanmalar

     
 

756.603.305

519.082.849

kap-fr_CurrentBorrowingsFromRelatedParties|

 
       

İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

     

26

93.346.788

179.658.213

kap-fr_CurrentBankLoansFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Banka Kredileri

     
 

93.346.788

179.658.213

kap-fr_CurrentLeasingDebtsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar

     
     

kap-fr_IssuedShortTermDebtInstrumentsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları

     
     

kap-fr_OtherShortTermBorrowingsFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar

     
     

kap-fr_CurrentBorrowingsFromUnrelatedParties|

 
       

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

     

4

663.256.517

339.424.636

kap-fr_CurrentBankLoansFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Banka Kredileri

     
 

663.256.517

339.424.636

kap-fr_CurrentLeasingDebtsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar

     
     

kap-fr_IssuedShortTermDebtInstrumentsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları

     
     

kap-fr_OtherShortTermBorrowingsFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar

     
     

kap-fr_CurrentPortionOfNoncurrentBorrowings|

 
     

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

     
 

75.658.356

64.292.734

kap-fr_CurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsFromRelatedParties|

 
       

İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

     

26

31.787.405

26.892.288

kap-fr_CurrentPortionOfLongTermBankLoansFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Banka Kredileri

     
 

4.336.963

3.352.474

kap-fr_CurrentPortionOfLongTermLeasingDebtsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar

     
 

27.450.442

23.539.814

kap-fr_CurrentPortionOfLongTermDebtInstrumentsIssuedToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları

     
     

kap-fr_CurrentPortionOfOtherLongTermBorrowingsFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

     
     

kap-fr_CurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsFromUnrelatedParties|

 
       

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

     

4

43.870.951

37.400.446

kap-fr_CurrentPortionOfLongTermBankLoansFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Banka Kredileri

     
 

42.905.110

36.431.884

kap-fr_CurrentPortionOfLongTermLeasingDebtsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar

     
 

965.841

968.562

kap-fr_CurrentPortionOfLongTermDebtInstrumentsIssuedToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları

     
     

kap-fr_CurrentPortionOfOtherLongTermBorrowingsFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

     
     

ifrs-full_OtherCurrentFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Diğer Finansal Yükümlülükler

     
     

kap-fr_CurrentPutOptionLiabilitiesRelatedWithNoncontrollingInterests|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri

     
     

kap-fr_CurrentFinancialGuaranteeContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Finansal Teminat Sözleşmeleri

     
     

kap-fr_OtherMiscellaneousCurrentFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler

     
     

kap-fr_CurrentTradePayables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Ticari Borçlar

     
 

937.289.117

908.479.541

kap-fr_CurrentTradePayablesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

     

26

19.951.853

22.801.905

kap-fr_CurrentTradePayablesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

     

5

917.337.264

885.677.636

kap-fr_CurrentPayablesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar

     
     

kap-fr_CurrentPayablesToRelatedPartiesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar

     
     

kap-fr_CurrentPayablesToUnrelatedPartiesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar

     
     

kap-fr_CurrentEmployeeBenefitObligations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

     

14

22.964.907

31.859.493

ifrs-full_OtherCurrentPayables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Diğer Borçlar

     
 

26.243.580

23.565.973

kap-fr_OtherCurrentPayablesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

     

26

7.393.890

6.011.302

kap-fr_OtherCurrentPayablesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

     
 

18.849.690

17.554.671

kap-fr_CurrentPayablesDueToOngoingConstructionOrServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar

     
     

kap-fr_CurrentPayablesToRelatedPartiesDueToOngoingConstructionOrServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Taraflara Borçlar

     
     

kap-fr_CurrentPayablesToUnrelatedPartiesDueToOngoingConstructionOrServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar

     
     

kap-fr_CurrentLiabilitesDueToInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler

     
     

ifrs-full_CurrentDerivativeFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Türev Araçlar

     
     

kap-fr_CurrentDerivativeFinancialLiabilitiesHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar

     
     

kap-fr_CurrentDerivativeFinancialLiabilitiesHeldForHedging|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar

     
     

ifrs-full_CurrentGovernmentGrants|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Devlet Teşvik ve Yardımları

     
     

ifrs-full_DeferredIncomeClassifiedAsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Ertelenmiş Gelirler

     
     

kap-fr_DeferredIncomeFromRelatedPartiesClassifiedAsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler

     
     

kap-fr_DeferredIncomeFromUnrelatedPartiesClassifiedAsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler

     
     

ifrs-full_CurrentTaxLiabilitiesCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

     
     

ifrs-full_CurrentProvisions|

 
     

Kısa Vadeli Karşılıklar

     

12

147.704.919

94.748.466

ifrs-full_CurrentProvisionsForEmployeeBenefits|

 
       

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

     
 

7.225.225

9.235.941

kap-fr_CurrentInsuranceTechnicalReserves|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Sigortacılık Teknik Karşılıkları

     
     

ifrs-full_OtherShorttermProvisions|

 
       

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

     
 

140.479.694

85.512.525

ifrs-full_OtherCurrentNonfinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

     
 

12.679.134

12.952.708

kap-fr_OtherCurrentNonfinancialLiabilitiesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

     
     

kap-fr_OtherCurrentNonfinancialLiabilitiesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

     

15

12.679.134

12.952.708

ifrs-full_CurrentLiabilitiesOtherThanLiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel

 
     

ARA TOPLAM

     
 

1.979.143.318

1.654.981.764

ifrs-full_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

     
     

kap-fr_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForDistributionToOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

     
     

ifrs-full_CurrentLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel

 
     

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

     
 

1.979.143.318

1.654.981.764

ifrs-full_NoncurrentLiabilitiesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

 
   

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

     
     

ifrs-full_LongtermBorrowings|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Uzun Vadeli Borçlanmalar

     
 

467.103.460

517.800.592

kap-fr_LongTermBorrowingsFromRelatedParties|

 
       

İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

     

26

66.741.320

87.997.236

kap-fr_LongTermBankLoansFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Banka Kredileri

     
 

15.149.484

17.541.078

kap-fr_LongTermLeasingDebtsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar

     
 

51.591.836

70.456.158

kap-fr_LongTermDebtInstrumentsIssuedToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları

     
     

kap-fr_OtherLongTermBorrowingsFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar

     
     

kap-fr_LongTermBorrowingsFromUnrelatedParties|

 
       

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

     

4

400.362.140

429.803.356

kap-fr_LongTermBankLoansFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Banka Kredileri

     
 

380.998.314

410.848.261

kap-fr_LongTermLeasingDebtsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar

     
 

19.363.826

18.955.095

kap-fr_LongTermDebtInstrumentsIssuedToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları

     
     

kap-fr_OtherLongTermBorrowingsFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar

     
     

ifrs-full_OtherNoncurrentFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Diğer Finansal Yükümlülükler

     
     

kap-fr_NoncurrentPutOptionLiabilitiesRelatedWithNoncontrollingInterests|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri

     
     

kap-fr_LongTermFinancialGuaranteeContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Finansal Teminat Sözleşmeleri

     
     

kap-fr_OtherNoncurrentMiscellaneousFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler

     
     

kap-fr_NoncurrentTradePayables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Ticari Borçlar

     
 

215.959

215.959

kap-fr_NoncurrentTradePayablesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

     
     

kap-fr_NoncurrentTradePayablesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

     

5

215.959

215.959

kap-fr_NoncurrentPayablesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar

     
     

kap-fr_NoncurrentPayablesToRelatedPartiesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar

     
     

kap-fr_NoncurrentPayablesToUnrelatedPartiesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar

     
     

kap-fr_NoncurrentEmployeeBenefitObligations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

     
     

ifrs-full_OtherNoncurrentPayables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Diğer Borçlar

     
     

kap-fr_OtherNoncurrentPayablesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

     
     

kap-fr_OtherNoncurrentPayablesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

     
     

kap-fr_NoncurrentPayablesDueToOngoingConstructionOrServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar

     
     

kap-fr_NoncurrentPayablesToRelatedPartiesDueToOngoingConstructionOrServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Taraflara Borçlar

     
     

kap-fr_NoncurrentPayablesToUnrelatedPartiesDueToOngoingConstructionOrServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar

     
     

kap-fr_NoncurrentLiabilitesDueTtoInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler

     
     

ifrs-full_NoncurrentDerivativeFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Türev Araçlar

     
     

kap-fr_NoncurrentDerivativeFinancialLliabilitiesHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar

     
     

kap-fr_NoncurrentDerivativeFinancialLiabilitiesHeldForHedging|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar

     
     

ifrs-full_NoncurrentGovernmentGrants|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Devlet Teşvik ve Yardımları

     
     

ifrs-full_DeferredIncomeClassifiedAsNoncurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Ertelenmiş Gelirler

     
     

kap-fr_DeferredIincomeClassifiedAsNoncurrentFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler

     
     

kap-fr_DeferredIncomeClassifiedAsNoncurrentFromUnrelatedPparties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler

     
     

ifrs-full_NoncurrentProvisions|

 
     

Uzun Vadeli Karşılıklar

     
 

48.586.179

47.451.671

ifrs-full_NoncurrentProvisionsForEmployeeBenefits|

 
       

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

     

12

48.586.179

47.451.671

kap-fr_GeneralProvisions|

 
       

Genel Karşılıklar

     
     

kap-fr_FreeProvisionsForContingencies|

 
       

Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar

     
     

kap-fr_NonCurrentInsuranceTechnicalReserves|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Sigortacılık Teknik Karşılıkları

     
     

ifrs-full_OtherLongtermProvisions|

 
       

Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar

     
     

ifrs-full_CurrentTaxLiabilitiesNoncurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar

     
     

ifrs-full_DeferredTaxLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

     
     

ifrs-full_OtherNoncurrentNonfinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

     
     

kap-fr_OtherNoncurrentNonfinancialLiabilitiesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

     
     

kap-fr_OtherNoncurrentNonfinancialLiabilitiesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

     
     

ifrs-full_NoncurrentLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel

 
     

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

     
 

515.905.598

565.468.222

ifrs-full_Liabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel

 
   

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

     
 

2.495.048.916

2.220.449.986

ifrs-full_EquityAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
   

ÖZKAYNAKLAR

     
     

ifrs-full_EquityAttributableToOwnersOfParent|

 
     

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

     
 

375.013.485

805.730.920

ifrs-full_IssuedCapital|

 
       

Ödenmiş Sermaye

     

16

700.000.000

113.839.303

kap-fr_InflationAdjustmentsOnCapital|

 
       

Sermaye Düzeltme Farkları

     

16

91.845.783

678.006.480

kap-fr_BalancingAccountForMergerCapital|

 
       

Birleşme Denkleştirme Hesabı

     
     

kap-fr_AdditionalCapitalContributionOfShareholders|

 
       

Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları

     
     

kap-fr_CapitalAdvance|

 
       

Sermaye Avansı

     
     

ifrs-full_TreasuryShares|http://www.mkk.com.tr/2015/role/negatedVerboseLabel

 
       

Geri Alınmış Paylar (-)

     
     

kap-fr_CapitalAdjustmentsDueToCrossOwnership|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

 
       

Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)

     
     

ifrs-full_SharePremium|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

 
       

Paylara İlişkin Primler (İskontolar)

     
 

34.691.309

34.691.309

kap-fr_EffectsOfCombinationsOfEntitiesOrBusinessesUnderCommonControl|

 
       

Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi

     
     

kap-fr_PutOptionRevaluationFundRelatedWithNoncontrollingInterests|

 
       

Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu

     
     

kap-fr_ShareBasedPayments|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

 
       

Pay Bazlı Ödemeler (-)

     
     

kap-fr_OtherAccumulatedComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedInProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

     
 

-1.437.518

-1.437.518

kap-fr_AccumulatedGainsOrLossesFromInvestmentsInEquityInstruments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)

     
     

kap-fr_AccumulatedRevaluationAndRemeasurementGainsOrLossesThatWillNotBeReclassifiedInProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

     
 

-1.437.518

-1.437.518

kap-fr_AccumulatedIncreasesOrDecreasesOnRevaluationOfPropertyPlantAndEquipment|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
           

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)

     
     

kap-fr_AccumulatedIncreasesOrDecreasesOnRevaluationOfIntangibleAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
           

Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)

     
     

kap-fr_AccumulatedGainsOrLossesOnRemeasurementsOfDefinedBenefitPlans|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
           

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

     

16

-1.437.518

-1.437.518

kap-fr_OtherAccumulatedRevaluationIncreasesOrDecreases|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
           

Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

     
     

kap-fr_AccumulatedGainsOrLossesDueToChangeInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangeInCreditRiskOfLiability|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)

     
     

kap-fr_AccumulatedGainsLossesOnHedgingInstrumentsThatHedgeInvestmentsInEquityInstruments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)

     
     

kap-fr_AccumulatedShareOfOtherComprehensiveIncomeOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethodThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar

     
     

kap-fr_AccumulatedExchangeDifferencesOnTranslationThatWillNotBeReclassifiedInProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Yabancı Para Çevrim Farkları

     
     

kap-fr_OtherAccumulatedGainsOrLossesThatWillNotBeReclassifiedInProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Diğer Kazançlar (Kayıplar)

     
     

kap-fr_OtherAccumulatedComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedInProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

     
     

kap-fr_AccumulatedExchangeDifferencesThatWillBeReclassifiedToProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Yabancı Para Çevrim Farkları

     
     

kap-fr_AccumulatedGainsOrLossesOnHedgeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)

     
     

kap-fr_AccumulatedGainsOrLossesOnCashFlowHedges|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
           

Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)

     
     

kap-fr_AccumulatedGainsOrLossesOnHedgesOfNetInvestmentInForeignOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
           

Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)

     
     

kap-fr_OtherAccumulatedGainsOrLossesOnHedge|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
           

Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)

     
     

kap-fr_AccumulatedGainsOrLossesOnRevaluationAndReclassificationThatWillBeReClassifiedToProfitOrloss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)

     
     

kap-fr_AccumulatedGainsOrLossesOnRemeasuringAndOrReclassificationOfAvailableForSaleFinancialAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
           

Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)

     
     

kap-fr_AccumulatedGainsLossesFromFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
           

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)

     
     

kap-fr_OtherAccumulatedGainsOrLossesOnRevaluationAndReclassificationThatWillBeReclassifiedToProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
           

Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)

     
     

kap-fr_AccumulatedChangeInValueOfTimeValueOfOptions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler

     
     

kap-fr_AccumulatedChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler

     
     

kap-fr_AccumulatedChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreads|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler

     
     

kap-fr_AccumulatedShareOfOtherComprehensiveIncomeOfAssociatesAndJointVenturesAccountedForUsingEquityMethodThatWillBeReclassifiedToProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar

     
     

kap-fr_OtherAccumulatedGainsLossesThatWillBeReclassifiedInProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Diğer Kazançlar (Kayıplar)

     
     

kap-fr_RestrictedReservesAppropriatedFromProfits|

 
       

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

     

16

12.318.358

12.318.358

kap-fr_ProfitFromSalesOfParticipationSharesOrPropertyThatWillBbeAddedToShareCapital|

 
         

Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı

     
     

kap-fr_LegalReserves|

 
         

Yasal Yedekler

     
 

12.318.358

12.318.358

kap-fr_TreasuryShareReserves|

 
         

Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler

     
     

kap-fr_VentureCapitalFund|

 
         

Girişim Sermayesi Fonu

     
     

kap-fr_OtherRestrictedProfitReserves|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
         

Diğer Kısıtlanmış Yedekler

     
     

ifrs-full_OtherEquityInterest|

 
       

Diğer Özkaynak Payları

     
     

ifrs-full_OtherReserves|

 
       

Diğer Yedekler

     
     

kap-fr_AdvanceDividendPayments|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

 
       

Ödenen Kar Payı Avansları (Net) (-)

     
     

kap-fr_PriorYearsProfitsOrLosses|

 
       

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

     

16

-31.687.012

0

kap-fr_CurrentPeriodNetProfitOrLossClassifiedInEquity|

 
       

Net Dönem Karı veya Zararı

     
 

-430.717.435

-31.687.012

ifrs-full_NoncontrollingInterests|

 
     

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

     
     

ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel

 
     

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

     
 

375.013.485

805.730.920

ifrs-full_EquityAndLiabilities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/terseTotalLabel

 
   

TOPLAM KAYNAKLAR

     
 

2.870.062.401

3.026.180.906

 

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
 

Dipnot Referansı

Cari Dönem 
01.01.2016 - 30.09.2016

Önceki Dönem 
01.01.2015 - 30.09.2015

Cari Dönem 3 Aylık 
01.07.2016 - 30.09.2016

Önceki Dönem 3 Aylık
01.07.2015 - 30.09.2015

kap-fr_StatementOfProfitOrLossAndOtherComprehensiveIncomeAbstract|

 

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

     
         

ifrs-full_ProfitLossAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

 
 

KAR VEYA ZARAR KISMI

     
         

ifrs-full_Revenue|

 
   

Hasılat

     

17

3.386.236.302

2.751.096.345

1.152.701.947

1.111.385.892

ifrs-full_CostOfSales|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

 
   

Satışların Maliyeti

     

17

-2.659.278.153

-2.032.918.731

-907.123.126

-818.358.368

kap-fr_GrossProfitLossFromCommercialOperations|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

 
   

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

     
 

726.958.149

718.177.614

245.578.821

293.027.524

kap-fr_RevenueFromFinanceSectorOperations|

 
   

Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı

     
         

kap-fr_FeePremiumCommissionAndOtherServiceIncome|

 
     

Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri

     
         

kap-fr_ForeignCurrencyGains|

 
     

Kambiyo Gelirleri

     
         

kap-fr_InterestIncome|

 
     

Faiz Gelirleri

     
         

kap-fr_ProfitShareIncome|

 
     

Kar Payı Gelirleri

     
         

kap-fr_DerivativeFinancialTransactionsGains|

 
     

Türev Finansal İşlemlerden Kazanç

     
         

kap-fr_IncomeFromPortfolioManagementOperations|

 
     

Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir

     
         

kap-fr_IncomeFromInsuranceServices|

 
     

Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir

     
         

kap-fr_IncomeFromPensionServices|

 
     

Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir

     
         

kap-fr_UnrealizedProfitFromFinancialAssetsAndLiabilities|

 
     

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar

     
         

kap-fr_OtherRevenuesFromFinanceSectorOperations|

 
     

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler

     
         

kap-fr_CostOfFinanceSectorOperations|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

 
   

Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti

     
         

kap-fr_FeePremiumCommissionsAndOtherServiceExpenses|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

 
     

Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri

     
         

kap-fr_ForeignExchangeLosses|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
     

Kambiyo Giderleri

     
         

kap-fr_InterestExpenses|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

 
     

Faiz Giderleri

     
         

kap-fr_ProfitShareExpenses|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

 
     

Kar Payı Giderleri

     
         

kap-fr_ProvisionExpenses|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

 
     

Karşılık Giderleri

     
         

kap-fr_DerivativeFinancialTransactionsLosses|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

 
     

Türev Finansal İşlemlerden Zarar

     
         

kap-fr_ExpensesRelatedWithPortfolioManagementOperations|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

 
     

Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler

     
         

kap-fr_ExpensesForInsuranceServices|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

 
     

Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler

     
         

kap-fr_ExpensesForPensionServices|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

 
     

Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler

     
         

kap-fr_UnrealizedLossFromFinancialAssetsAndLiabilities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

 
     

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar

     
         

kap-fr_OtherExpensesRelatedWithFinanceSectorOperations|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

 
     

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler

     
         

kap-fr_GrossProfitLossFromFinanceSectorOperations|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

 
   

FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)

     
         

kap-fr_ChangeInFairValueOfBiologicalAssets|

 
   

Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları

     
         

ifrs-full_GrossProfit|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

 
   

BRÜT KAR (ZARAR)

     
 

726.958.149

718.177.614

245.578.821

293.027.524

ifrs-full_AdministrativeExpense|http://www.mkk.com.tr/2015/role/negatedVerboseLabel

 
   

Genel Yönetim Giderleri

     

18

-90.787.343

-89.797.915

-29.854.133

-37.226.513

kap-fr_MarketingExpense|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

 
   

Pazarlama Giderleri

     

18

-820.215.274

-618.484.927

-264.969.160

-248.551.073

ifrs-full_ResearchAndDevelopmentExpense|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

 
   

Araştırma ve Geliştirme Giderleri

     
         

ifrs-full_OtherIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

 
   

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

     

20

39.924.479

20.361.353

4.066.168

5.783.652

ifrs-full_OtherExpenseByFunction|http://www.mkk.com.tr/2015/role/negatedVerboseLabel

 
   

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

     

20

-281.470.760

-60.511.821

-121.076.884

-17.930.871

ifrs-full_OtherGainsLosses|

 
   

Diğer Kazançlar (Kayıplar)

     
         

ifrs-full_ProfitLossFromOperatingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

 
   

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

     
 

-425.590.749

-30.255.696

-166.255.188

-4.897.281

ifrs-full_DifferenceBetweenCarryingAmountOfDividendsPayableAndCarryingAmountOfNoncashAssetsDistributed|

 
   

Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark

     
         

ifrs-full_GainLossArisingFromDerecognitionOfFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost|

 
   

İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)

     
         

kap-fr_InvestmentActivityIncome|

 
   

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

     

21

0

138.700.907

0

0

kap-fr_InvestmentActivityExpenses|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

 
   

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler

     

21

0

0

0

-1.670.053

ifrs-full_ImpairmentLossImpairmentGainAndReversalOfImpairmentLossDeterminedInAccordanceWithIFRS9|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

 
   

TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri

     
         

ifrs-full_ShareOfProfitLossOfAssociatesAndJointVenturesAccountedForUsingEquityMethod|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

 
   

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar

     
         

ifrs-full_OtherIncomeExpenseFromSubsidiariesJointlyControlledEntitiesAndAssociates|

 
   

İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)

     
         

ifrs-full_GainsLossesArisingFromDifferenceBetweenPreviousCarryingAmountAndFairValueOfFinancialAssetsReclassifiedAsMeasuredAtFairValue|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
   

İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)

     
         

ifrs-full_CumulativeGainLossPreviouslyRecognisedInOtherComprehensiveIncomeArisingFromReclassificationOfFinancialAssetsOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeIntoFairValueThroughProfitOrLossMeasurementCategory|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
   

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)

     
         

ifrs-full_HedgingGainsLossesForHedgeOfGroupOfItemsWithOffsettingRiskPositions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
   

Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)

     
         

kap-fr_ProfitLossBeforeFinancingExpense|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

 
   

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

     
 

-425.590.749

108.445.211

-166.255.188

-6.567.334

ifrs-full_FinanceIncome|

 
   

Finansman Gelirleri

     
         

ifrs-full_FinanceCosts|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

 
   

Finansman Giderleri

     

23

-109.121.373

-41.793.339

-38.190.805

-28.241.583

ifrs-full_GainsLossesOnNetMonetaryPosition|

 
   

Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)

     
         

ifrs-full_ProfitLossBeforeTax|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

 
   

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

     
 

-534.712.122

66.651.872

-204.445.993

-34.808.917

ifrs-full_IncomeTaxExpenseContinuingOperations|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

 
   

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

     
 

103.994.687

-6.127.707

40.278.672

2.077.830

kap-fr_CurrentPeriodTaxExpenseContinuingOperations|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
     

Dönem Vergi (Gideri) Geliri

     

24

0

-178.471

0

7.613.770

kap-fr_DeferredIncomeTaxExpenseContinuingOperations|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
     

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

     

24

103.994.687

-5.949.236

40.278.672

-5.535.940

ifrs-full_ProfitLossFromContinuingOperations|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

 
   

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

     
 

-430.717.435

60.524.165

-164.167.321

-32.731.087

ifrs-full_ProfitLossFromDiscontinuedOperations|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

 
   

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

     
         

ifrs-full_ProfitLoss|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

 
   

DÖNEM KARI (ZARARI)

     
 

-430.717.435

60.524.165

-164.167.321

-32.731.087

ifrs-full_ProfitLossAttributableToAbstract|

 
   

Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

     
         

ifrs-full_ProfitLossAttributableToNoncontrollingInterests|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

 
     

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

     
 

0

-627.480

0

0

ifrs-full_ProfitLossAttributableToOwnersOfParent|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

 
     

Ana Ortaklık Payları

     
 

-430.717.435

61.151.645

-164.167.321

-32.731.087

ifrs-full_EarningsPerShareAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/label

 
 

Pay Başına Kazanç

     
         

ifrs-full_EarningsPerShareLineItems|

 
   

Pay Başına Kazanç

     
         

ifrs-full_BasicEarningsPerShareAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Pay Başına Kazanç (Zarar)

     
         

ifrs-full_BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

       
         
   

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

25

-0,61530000

0,08650000

-0,23450000

-0,04680000

ifrs-full_BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

       
         

ifrs-full_DilutedEarningsPerShareAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

     
         

ifrs-full_DilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

 
       

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

       
         

ifrs-full_DilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

 
       

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

       
         

ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel

 
 

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

     
         

ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTax|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
   

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

     
 

0

-710.144

0

0

ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxGainsLossesFromInvestmentsInEquityInstruments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)

     
         

kap-fr_OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxGainsLossesOnRevaluationOfPropertyPlantAndEquipment|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)

     
         

kap-fr_OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxGainsLossesOnRevaluationOfIntangibleAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)

     
         

ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxGainsLossesOnRemeasurementsOfDefinedBenefitPlans|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

     
 

0

-710.144

0

0

ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxChangeInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangeInCreditRiskOfLiability|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler

     
         

ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxGainsLossesOnHedgingInstrumentsThatHedgeInvestmentsInEquityInstruments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)

     
         

ifrs-full_ShareOfOtherComprehensiveIncomeOfAssociatesAndJointVenturesAccountedForUsingEquityMethodThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTax|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar

     
         

kap-fr_GainsOrLossesOnRemeasurementsOfDefinedBenefitPlansOfAssociatesAndJointVenturesAccountedForUsingEquityMethodBeforeTax|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

     
         

kap-fr_RevaluationIncreasesOrDecreasesOfPropertyPlantAndEquipmentOfAssociatesAndJointVenturesAccountedForUsingEquityMethodBeforeTax|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)

     
         

kap-fr_RevaluationIncreasesOrDecreasesOfIntangibleAssetsOfAssociatesAndJjointVenturesAccountedForUsingEquityMethodBeforeTax|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)

     
         

kap-fr_OtherShareOfOtherComprehensiveIncomeOfAssociatesAndJointVenturesAccountedForUsingEquityMethodBeforeTax|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar

     
         

kap-fr_ExchangeDifferencesOnTranslationThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTax|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Yabancı Para Çevrim Farkları

     
         

kap-fr_OtherComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTax|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları

     
         

ifrs-full_IncomeTaxRelatingToComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
     

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

     
         

kap-fr_CurrentPeriodTaxExpenseOrIncomeRelatingToComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
       

Dönem Vergi (Gideri) Geliri

     
         

kap-fr_DeferredIncomeTaxExpenseOrIncomeRelatingToComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
       

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

     
         

ifrs-full_IncomeTaxRelatingToInvestmentsInEquityInstrumentsOfOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
       

Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi

     
         

kap-fr_TaxesRelatingToGainsLossesOnRevaluationOfPropertyPlantAndEquipment|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

 
       

Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi

     
         

kap-fr_TaxesRelatingToGainsLossesOnRevaluationOfIntangibleAssets|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

 
       

Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi

     
         

ifrs-full_IncomeTaxRelatingToRemeasurementsOfDefinedBenefitPlansOfOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
       

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi

     
         

ifrs-full_IncomeTaxRelatingToChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangeInCreditRiskOfLiabilityOfOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
       

Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi

     
         

ifrs-full_IncomeTaxRelatingToHedgesOfInvestmentsInEquityInstrumentsOfOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
       

Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi

     
         

ifrs-full_IncomeTaxRelatingToShareOfOtherComprehensiveIncomeOfAssociatesAndJointVenturesAccountedForUsingEquityMethodThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
       

Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi

     
         

kap-fr_TaxesRelatingToExchangeDifferencesOnTranslationThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
       

Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi

     
         

kap-fr_OtherComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossTaxEffect|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

 
       

Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi

     
         

ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTax|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
   

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

     
 

0

0

0

0

ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxExchangeDifferencesOnTranslation|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Yabancı Para Çevrim Farkları

     
         

ifrs-full_GainsLossesOnExchangeDifferencesOnTranslationBeforeTax|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)

     
         

ifrs-full_ReclassificationAdjustmentsOnExchangeDifferencesOnTranslationBeforeTax|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
       

Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri

     
         

ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxAvailableforsaleFinancialAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

 
     

Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)

     
         

ifrs-full_GainsLossesOnRemeasuringAvailableforsaleFinancialAssetsBeforeTax|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)

     
         

ifrs-full_ReclassificationAdjustmentsOnAvailableforsaleFinancialAssetsBeforeTax|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
       

Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri

     
         

ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

     
         

ifrs-full_GainsLossesOnFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeBeforeTax|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)

     
         

ifrs-full_ReclassificationAdjustmentsOnFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeBeforeTax|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
       

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri

     
         

ifrs-full_AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
       

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı

     
         

ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxCashFlowHedges|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

     
         

ifrs-full_GainsLossesOnCashFlowHedgesBeforeTax|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)

     
         

ifrs-full_ReclassificationAdjustmentsOnCashFlowHedgesBeforeTax|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
       

Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri

     
         

ifrs-full_AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
       

Edinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen Tutar

     
         

ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxHedgesOfNetInvestmentsInForeignOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

     
         

ifrs-full_GainsLossesOnHedgesOfNetInvestmentsInForeignOperationsBeforeTax|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)

     
         

ifrs-full_ReclassificationAdjustmentsOnHedgesOfNetInvestmentsInForeignOperationsBeforeTax|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
       

Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri

     
         

ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxChangeInValueOfTimeValueOfOptions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

     
         

ifrs-full_GainsLossesOnChangeInValueOfTimeValueOfOptionsBeforeTax|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)

     
         

ifrs-full_ReclassificationAdjustmentsOnChangeInValueOfTimeValueOfOptionsBeforeTax|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
       

Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri

     
         

ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

     
         

ifrs-full_GainsLossesOnChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsBeforeTax|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)

     
         

ifrs-full_ReclassificationAdjustmentsOnChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsBeforeTax|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
       

Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri

     
         

ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreads|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

     
         

ifrs-full_GainsLossesOnChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsBeforeTax|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)

     
         

ifrs-full_ReclassificationAdjustmentsOnChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsBeforeTax|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
       

Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri

     
         

ifrs-full_ShareOfOtherComprehensiveIncomeOfAssociatesAndJointVenturesAccountedForUsingEquityMethodThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTax|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar

     
         

kap-fr_GainsLossesOnRevaluationOrReclassificationAdjustmentsOfAvailableForSaleFinancialAssetsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethodThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTax|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)

     
         

kap-fr_GainsLossesOnCashFlowHedgesOfAssociatesAndJointVenturesAccountedForUusingEquityMethodThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTax|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)

     
         

kap-fr_GainsLossesOnHedgesOfNetInvestmentInForeignOperationsOfAssociatesAndJointVenturesAccountedForUsingEquityMethodThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTax|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)

     
         

kap-fr_GainsLossesOnExchangeDifferencesOnTranslationOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethodThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTax|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)

     
         

kap-fr_OtherGainsLossesOnOtherComprehensiveIncomeOfAssociatesAndJointVenturesAccountedForUsingEquityMethodThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTax|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)

     
         

kap-fr_OtherComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTax|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları

     
         

ifrs-full_IncomeTaxRelatingToComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
     

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

     
         

kap-fr_CurrentPeriodTaxExpenseOrIncomeRelatingToComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
       

Dönem Vergi (Gideri) Geliri

     
         

kap-fr_DeferredIncomeTaxExpenseOrIncomeRelatingToComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
       

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

     
         

ifrs-full_IncomeTaxRelatingToExchangeDifferencesOnTranslationOfOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
       

Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi

     
         

ifrs-full_IncomeTaxRelatingToAvailableforsaleFinancialAssetsOfOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
       

Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi

     
         

ifrs-full_IncomeTaxRelatingToFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
       

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi

     
         

ifrs-full_IncomeTaxRelatingToCashFlowHedgesOfOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
       

Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi

     
         

ifrs-full_IncomeTaxRelatingToHedgesOfNetInvestmentsInForeignOperationsOfOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
       

Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi

     
         

ifrs-full_IncomeTaxRelatingToChangeInValueOfTimeValueOfOptionsOfOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
       

Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi

     
         

ifrs-full_IncomeTaxRelatingToChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsOfOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
       

Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi

     
         

ifrs-full_IncomeTaxRelatingToChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsOfOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
       

Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi

     
         

ifrs-full_IncomeTaxRelatingToShareOfOtherComprehensiveIncomeOfAssociatesAndJointVenturesAccountedForUsingEquityMethodThatWillBeReclassifiedToProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
       

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi

     
         

kap-fr_OtherComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossTaxEffect|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

 
       

Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi

     
         

ifrs-full_OtherComprehensiveIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel

 
   

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

     
 

0

-710.144

0

0

ifrs-full_ComprehensiveIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel

 
   

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

     
 

-430.717.435

59.814.021

-164.167.321

-32.731.087

ifrs-full_ComprehensiveIncomeAttributableToAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
   

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

     
         

ifrs-full_ComprehensiveIncomeAttributableToNoncontrollingInterests|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

     
 

0

-648.784

0

0

ifrs-full_ComprehensiveIncomeAttributableToOwnersOfParent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Ana Ortaklık Payları

     
 

-430.717.435

60.462.805

-164.167.321

-32.731.087

 

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
 

Dipnot Referansı

Cari Dönem 
01.01.2016 - 30.09.2016

Önceki Dönem 
01.01.2015 - 30.09.2015

kap-fr_StatementOfCashFlowsIndirectMethodAbstract|

 

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

     
     

ifrs-full_CashFlowsFromUsedInOperatingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel

 
 

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

     
 

-187.443.166

-107.664.616

kap-fr_ProfitLossForCashFlowStatement|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
   

Dönem Karı (Zararı)

     
 

-430.717.435

60.524.165

kap-fr_ProfitLossFromContinuingOperationsForCashFlowStatement|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)

     
 

-430.717.435

60.524.165

kap-fr_ProfitLossFromDiscontinuedOperationsForCashFlowStatement|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)

     
     

ifrs-full_AdjustmentsForReconcileProfitLoss|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel

 
   

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

     
 

262.510.945

-37.459.762

ifrs-full_AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense|

 
     

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

     

8, 9, 10

88.373.517

62.773.498

ifrs-full_AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler

     
 

142.075.891

8.046.381

ifrs-full_AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

     

5

6.726.043

2.623.671

kap-fr_AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossOfOtherFinancialAssetsOrInvestments|

 
       

Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

     
     

ifrs-full_AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

     

7

58.873.172

2.917.169

kap-fr_AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossOfBiologicalAssets|

 
       

Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

     
     

kap-fr_AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossOfPropertyPlantAndEquipment|

 
       

Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

     

20

76.476.676

2.505.541

ifrs-full_AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
       

Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler

     
     

kap-fr_AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossOfOtherIntangibleAssets|

 
       

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

     
     

kap-fr_AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossOfInvestmentProperties|

 
       

Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

     
     

kap-fr_AdjustmentsforImpairmentLossReversalOfImpairmentLossOfNoncurrentAssetsClassifiedAsHeldForSale|

 
       

Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

     
     

kap-fr_OtherAdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLoss|

 
       

Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler

     
     

ifrs-full_AdjustmentsForProvisions|

 
     

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

     
 

90.213.363

5.718.197

kap-fr_AdjustmentsForReversalOfProvisionsRelatedWithEmployeeBenefits|

 
       

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

     

12

35.246.194

15.900.406

kap-fr_AdjustmentsForReversalOfLawsuitAndOrPenaltyProvisions|

 
       

Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

     
     

kap-fr_AdjustmentsForReversalOfRestructuringProvisions|

 
       

Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

     
     

kap-fr_AdjustmentsForReversalOfGeneralProvisions|

 
       

Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

     
     

kap-fr_AdjustmentsForFreeProvisionsForProbableRisks|

 
       

Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

     
     

kap-fr_AdjustmentsForReversalOfWarrantyProvisions|

 
       

Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

     
     

kap-fr_AdjustmentsForReversalOfProvisionsArisedFromSectoralRequirements|

 
       

Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

     
     

kap-fr_AdjustmentsForReversalOfOtherProvisions|

 
       

Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler

     

12

54.967.169

-10.182.209

kap-fr_AdjustmentsForDividendIncomeOrExpenses|

 
     

Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler

     
     

kap-fr_AdjustmentsForProfitShareOrOtherFinancialInstrumentsIncomeOrExpenses|

 
     

Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler

     
     

kap-fr_AdjustmentsForBargainPurchaseGain|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

 
     

Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler

     
     

kap-fr_AdjustmentsForInterestIncomeAndExpenses|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

     
 

29.400.186

18.951.143

ifrs-full_AdjustmentsForInterestIncome|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

 
       

Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler

     
     

ifrs-full_AdjustmentsForInterestExpense|

 
       

Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler

     

4

29.400.186

18.951.143

kap-fr_DefferedFinancialExpenseFromCreditPurchases|

 
       

Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri

     
     

kap-fr_UnearnedFinancialIncomeFromCreditSales|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

 
       

Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri

     
     

kap-fr_AdjustmentsForIncomeArisedFromGovernmentGrants|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

 
     

Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler

     
     

kap-fr_AdjustmentsForLossesOrGainsOnExchangeTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

     
     

ifrs-full_AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains|

 
     

Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler

     
 

16.557.764

-375.781

ifrs-full_AdjustmentsForSharebasedPayments|

 
     

Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler

     
     

kap-fr_AdjustmentsForManufacturersGrants|

 
     

Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler

     
     

ifrs-full_AdjustmentsForFairValueGainsLosses|

 
     

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler

     
     

kap-fr_AdjustmentsForFairValueLossesOrGainsofIssuedFinancialInstruments|

 
       

İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

     
     

kap-fr_AdjustmentsForFairValueLossesOrGainsOfInvestmentProperty|

 
       

Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

     
     

kap-fr_AdjustmentsForFairValueLossesOrGainsOfFinancialAssets|

 
       

Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

     
     

kap-fr_AdjustmentsForFairValueGainsLossesOnDerivativeFinancialInstruments|

 
       

Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

     
     

kap-fr_AdjustmentsForFairValueLossesOrGainsOfBiologicalAssetsAndAgriculturalProducts|

 
       

Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

     
     

kap-fr_OtherAdjustmentsForFairValueLossesOrGains|

 
       

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler

     
     

ifrs-full_AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

 
     

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler

     
     

ifrs-full_AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

 
       

İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler

     
     

kap-fr_AdjustmentsForUndistributedProfitsOfJointVentures|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

 
       

İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler

     
     

ifrs-full_AdjustmentsForIncomeTaxExpense|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

     

24

-104.109.776

6.127.707

ifrs-full_OtherAdjustmentsForNoncashItems|

 
     

Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler

     
     

ifrs-full_AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets|

 
     

Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler

     

21

0

-138.700.907

kap-fr_AdjustmentsForLossesGainsArisedFromSaleOfTangibleAssets|

 
       

Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

     
     

kap-fr_AdjustmentsForLossesGainsArisedFromSaleOfIntangibleAssets|

 
       

Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

     
     

kap-fr_AdjustmentsForLossesGainsArisedFromSaleOfInvestmentProperty|

 
       

Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

     
     

kap-fr_AdjustmentsForLossesGainsArisedFromSaleOfBiologicalAssets|

 
       

Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

     
     

kap-fr_AdjustmentsForLossesGainsArisedFromSaleOfOtherNoncurrentAssets|

 
       

Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

     
     

kap-fr_AdjustmentsForLossesGainsArisedFromSaleOfNonCurrentAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleOrAsHeldForDistributionToOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

     
     

kap-fr_AdjustmentsForStageOfCompletionOfConstructionOrServiceContractsInProgress|

 
     

Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler

     
     

kap-fr_AdjustmentsForIncomeExpenseCausedBySaleOrChangesInShareOfAssociatesJointVenturesAndFinancialInvestments|

 
     

İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

     
     

kap-fr_AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfSubsidiariesOrJointOperations|

 
     

Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

     
     

ifrs-full_OtherAdjustmentsForWhichCashEffectsAreInvestingOrFinancingCashFlow|

 
     

Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler

     
     

ifrs-full_OtherAdjustmentsToReconcileProfitLoss|

 
     

Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler

     
     

ifrs-full_IncreaseDecreaseInWorkingCapital|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTotalLabel

 
   

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

     
 

16.885.726

-119.970.009

kap-fr_DecreaseIncreaseInFinancialInvestments|

 
     

Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)

     
     

kap-fr_DecreaseIncreaseInReserveDepositsWithCentralBankOfTurkey|

 
     

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)

     
     

ifrs-full_AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable|

 
     

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

     
 

-13.666.031

-21.482.611

kap-fr_DecreaseIncreaseInTradeAccountsReceivablesFromRelatedParties|

 
       

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

     

26

1.383.212

4.245.705

kap-fr_DecreaseIncreaseInTradeAccountsReceivablesFromUnrelatedParties|

 
       

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

     
 

-15.049.243

-25.728.316

kap-fr_DecreaseIncreaseInFinancialSectorReceivables|

 
     

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)

     
     

kap-fr_AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherReceivablesRelatedWithOperations|

 
     

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

     
 

183.699

-21.140.961

kap-fr_DecreaseIncreaseInOtherRelatedPartyReceivablesRelatedWithOperations|

 
       

İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)

     
     

kap-fr_DecreaseIncreaseInOtherUnrelatedPartyReceivablesRelatedWithOperations|

 
       

İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)

     
 

183.699

-21.140.961

kap-fr_DecreaseIncreaseInReceivablesFromOngoingConstructionOrServiceContracts|

 
     

Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)

     
     

kap-fr_DecreaseIncreaseInFinancialAssetsRelatedToConcessionAgreements|

 
     

İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)

     
     

kap-fr_DecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets|

 
     

Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)

     
     

ifrs-full_AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories|

 
     

Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

     
 

19.501.153

-147.270.983

kap-fr_DecreaseIncreaseInBiologicalAssets|

 
     

Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)

     
     

kap-fr_DecreaseIncreaseInPrepaidExpenses|

 
     

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)

     
 

-11.452.120

-21.793.389

ifrs-full_AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable|

 
     

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

     
 

30.192.164

49.710.044

kap-fr_IncreaseDecreaseInTradeAccountsPayablesToRelatedParties|

 
       

İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

     

26

-1.467.464

4.856.749

kap-fr_IncreaseDecreaseInTradeAccountsPayablesToUnrelatedParties|

 
       

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

     
 

31.659.628

44.853.295

kap-fr_IncreaseDecreaseInPayablesToFinanceSector|

 
     

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)

     
     

ifrs-full_AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)

     
 

-8.894.586

7.750.765

kap-fr_IncreaseDecreaseInPayablesDueToOngoingConstructionOrServiceContracts|

 
     

Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)

     
     

ifrs-full_AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables|

 
     

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

     
 

1.295.020

27.817.084

kap-fr_IncreaseDecreaseInOtherOperatingPayablesToRelatedParties|

 
       

İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)

     
     

kap-fr_IncreaseDecreaseInOtherOperatingPayablesToUnrelatedParties|

 
       

İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)

     
 

1.295.020

27.817.084

kap-fr_IncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities|

 
     

Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)

     
     

kap-fr_IncreaseDecreaseInGovernmentGrantsAndAssistance|

 
     

Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)

     
     

ifrs-full_AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)

     
     

kap-fr_AdjustmentsForOtherIncreaseDecreaseInWorkingCapital|

 
     

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

     
 

-273.573

6.440.042

kap-fr_DecreaseIncreaseInOtherAssetsRelatedWithOperations|

 
       

Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)

     
     

kap-fr_IncreaseDecreaseInOtherPayablesRelatedWithOperations|

 
       

Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)

     
 

-273.573

6.440.042

ifrs-full_CashFlowsFromUsedInOperations|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel

 
   

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

     
 

-151.320.764

-96.905.606

ifrs-full_DividendsPaidClassifiedAsOperatingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
   

Ödenen Temettüler

     
     

ifrs-full_DividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
   

Alınan Temettüler

     
     

ifrs-full_InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
   

Ödenen Faiz

     
     

ifrs-full_InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
   

Alınan Faiz

     
     

kap-fr_CashOutflowsFromParticipationProfitSharesOrOtherFinancialInstrumentsClassifiedAsOperatingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
   

Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları

     
     

kap-fr_CashInflowsFromParticipationProfitSharesOrOtherFinancialInstrumentsClassifiedAsOperatingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
   

Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri

     
     

kap-fr_RentPaidClassifiedAsOperatingActivitiesClassifiedAsOperatingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
   

Kira Ödemeleri

     
     

kap-fr_RentReceivedClassifiedAsOperatingActivitesClassifiedAsOperatingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
   

Alınan Kira

     
     

kap-fr_CashOutflowsFromAcquisionOfShareOrDebtInstrumentsOfOtherBusinessOrganizationsOrFundsClassifiedAsOperatingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
   

Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları

     
     

kap-fr_ProceedsFromSaleOfShareOrDebtInstrumentsOfOtherBusinessOrganizationsOrFundsClassifiedAsOperatingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
   

Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri

     
     

kap-fr_CashOutflowsDueToCapitalIncreasesOfAssociatesJointVenturesAndCooperativeActivitiesClassifiedAsOperatingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
   

İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları

     
     

kap-fr_PaymentsRelatedWithProvisionsForEmployeeBenefits|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

 
   

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler

     
 

-36.122.402

-10.759.010

kap-fr_PaymentsRelatedWithOtherProvisions|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

 
   

Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler

     
     

ifrs-full_IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAsOperatingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
   

Vergi İadeleri (Ödemeleri)

     
     

ifrs-full_OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
   

Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)

     
     

kap-fr_CashFlowsFromDiscontinuingOperationsClassifiedAsOperatingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel

 
   

Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları

     
     

ifrs-full_CashFlowsFromUsedInInvestingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel

 
 

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

     
 

-5.785.130

-623.247.430

ifrs-full_CashFlowsFromLosingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

 
   

Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri

     
     

kap-fr_CashInflowsFromSaleOfSharesOfSsubsidiariesThatDoesntCauseLoseOfControlClassifiedAsInvestingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
   

Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri

     
     

ifrs-full_CashFlowsUsedInObtainingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

 
   

Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları

     
 

0

-543.552.490

kap-fr_CashOutflowsFromPurchaseOfAdditionalSharesOfSubsidiariesClassifiedAsInvestingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

 
   

Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları

     
     

kap-fr_CashInflowsArisingFromShareSalesOrCapitalDecreaseOfAssociatesAndOrJointVenturesClassifiedAsInvestingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
   

İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri

     
     

kap-fr_CashOutflowsArisingFromPurchaseOfSharesOrCapitalIncreaseOfAssociatesAndOrJointVenturesClassifiedAsInvestingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
   

İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları

     
     

kap-fr_CashOutflowsArisingFromCapitalAdvancePaymentsToAssociatesAndOrJointVenturesClassifiedAsInvestingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
   

İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları

     
     

ifrs-full_OtherCashReceiptsFromSalesOfEquityOrDebtInstrumentsOfOtherEntitiesClassifiedAsInvestingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

 
   

Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri

     
     

ifrs-full_OtherCashPaymentsToAcquireEquityOrDebtInstrumentsOfOtherEntitiesClassifiedAsInvestingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/negatedVerboseLabel

 
   

Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları

     
     

kap-fr_ProceedsFromSalesOfPropertyPlantEquipmentAndIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
   

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

     
 

37.571.092

216.845.712

ifrs-full_ProceedsFromSalesOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

     
     

ifrs-full_ProceedsFromSalesOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

     
     

kap-fr_PurchaseOfPropertyPlantEquipmentAndIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
   

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

     
 

-42.627.647

-296.688.657

ifrs-full_PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
     

Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

     

9

-31.618.182

-232.763.547

ifrs-full_PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
     

Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

     

10

-11.009.465

-63.925.110

kap-fr_CashInflowsFromSaleOfInvestmentPropertyClassifiedAsInvestingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
   

Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri

     
     

kap-fr_CashOutflowsFromAcquitionOfInvestmentsPropertyClassifiedAsInvestingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
   

Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

     

8

-268.225

-397.018

kap-fr_CashInflowsFromSalesOfAssetsHeldForSaleClassifiedAsInvestingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
   

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri

     
     

kap-fr_CashOutlowsCausedByAcquisitionOfAssetsHeldForSaleClassifiedAsInvestingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
   

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları

     
     

kap-fr_CashInflowsFromSaleOfBiologicalAssetsClassifiedAsInvestingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
   

Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

     
     

kap-fr_CashOutflowsFromPurchaseOfBiologicalAssetsClassifiedAsInvestingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
   

Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

     
     

ifrs-full_ProceedsFromOtherLongtermAssetsClassifiedAsInvestingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
   

Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

     
     

ifrs-full_PurchaseOfOtherLongtermAssetsClassifiedAsInvestingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
   

Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

     
     

ifrs-full_CashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
   

Verilen Nakit Avans ve Borçlar

     
     

kap-fr_CashAdvancesAndLoansMadeToRelatedPartiesClassifiedAsInvestingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
     

İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar

     
     

kap-fr_OtherCashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
     

Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar

     
     

ifrs-full_CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
   

Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler

     
     

kap-fr_PaybacksFromCashAdvancesAndLoansMadeToRelatedPartiesClassifiedAsInvestingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler

     
     

kap-fr_PaybacksFromOtherCashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler

     
     

ifrs-full_CashReceiptsFromFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
   

Türev Araçlardan Nakit Girişleri

     
     

ifrs-full_CashPaymentsForFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
   

Türev Araçlardan Nakit Çıkışları

     
     

ifrs-full_ProceedsFromGovernmentGrantsClassifiedAsInvestingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
   

Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri

     
     

ifrs-full_DividendsReceivedClassifiedAsInvestingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
   

Alınan Temettüler

     
     

ifrs-full_InterestPaidClassifiedAsInvestingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
   

Ödenen Faiz

     
     

ifrs-full_InterestReceivedClassifiedAsInvestingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
   

Alınan Faiz

     
     

kap-fr_CashOutflowsFromParticipationProfitSharesOrOtherFinancialInstrumentsClassifiedAsInvestingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
   

Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları

     
     

kap-fr_CashInflowsFromParticipationProfitSharesOrOtherFinancialInstrumentsClassifiedAsInvestingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
   

Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri

     
     

ifrs-full_IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAsInvestingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
   

Vergi İadeleri (Ödemeleri)

     
     

ifrs-full_OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsInvestingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
   

Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)

     

11

-460.350

545.023

kap-fr_CashFlowsFromDiscontinuingOperationsClassifiedAsInvestingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel

 
   

Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları

     
     

ifrs-full_CashFlowsFromUsedInFinancingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel

 
 

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

     
 

150.285.638

737.993.342

ifrs-full_ProceedsFromChangesInOwnershipInterestsInSubsidiaries|

 
   

Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri

     
     

ifrs-full_PaymentsFromChangesInOwnershipInterestsInSubsidiaries|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

 
   

Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları

     
     

kap-fr_ProceedsFromIssuingSharesOtherEquityInstruments|

 
   

Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri

     
     

ifrs-full_ProceedsFromIssuingShares|

 
     

Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri

     
     

ifrs-full_ProceedsFromIssuingOtherEquityInstruments|

 
     

Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri

     
     

kap-fr_ProceedsFromCapitalAdvances|

 
   

Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri

     
     

kap-fr_PaymentsToAcquireEntitysSharesOrOtherEqutiyInstruments|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

 
   

İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları

     
     

kap-fr_PaymentsToAcquireEntitysShares|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

 
     

İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

     
     

kap-fr_PaymentsToAcquireEntitysOtherEqutiyInstruments|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

 
     

İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

     
     

kap-fr_CashOutflowsDueToChangesInCrossShareholdings|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

 
     

Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları

     
     

kap-fr_CashInflowsFromSaleOfAcquiredEntitysSharesOrOtherEqutiyInstruments|

 
   

İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri

     
     

kap-fr_CashInflowsFromSaleOfAcquiredEntitysShares|

 
     

Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

     
     

kap-fr_CashInflowsFromSaleOfAcquiredEntitysOtherEqutiyInstruments|

 
     

İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri

     
     

kap-fr_CashInflowsFromChangeInCorrespondingParticipation|

 
     

Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri

     
     

kap-fr_CashInflowsOutflowsDueToEffectsOfCombinationsUnderCommonControl|

 
   

Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)

     
     

ifrs-full_ProceedsFromBorrowingsClassifiedAsFinancingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
   

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

     
 

748.708.990

809.316.873

kap-fr_ProceedsFromLoansClassifiedAsFinancingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Kredilerden Nakit Girişleri

     
 

748.708.990

809.316.873

kap-fr_ProceedsFromIssueOfDebtInstrumentsClassifiedAsFinancingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri

     
     

kap-fr_ProceedsFromFactoringTransactionsClassifiedAsFinancingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri

     
     

kap-fr_ProceedsFromOtherFinancialBorrowingsClassifiedAsFinancingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
     

Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri

     
     

ifrs-full_RepaymentsOfBorrowingsClassifiedAsFinancingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
   

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

     
 

-577.056.802

-5.089.444

kap-fr_LoanRepaymantsClassifiedAsFinancingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
     

Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

     
 

-577.056.802

-5.089.444

kap-fr_PaymentsOfIssuedDebtInstrumentsClassifiedAsFinancingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
     

İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları

     
     

kap-fr_CashOutflowFromFactoringTransactionsClassifiedAsFinancingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
     

Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları

     
     

kap-fr_CashOutflowFromOtherFinancialLiabilitiesClassifiedAsFinancingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
     

Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları

     
     

kap-fr_IncreaseInOtherPayablesToRelatedPartiesClassifiedAsFinancingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
   

İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış

     
     

kap-fr_DecreaseInOtherPayablesToRelatedPartiesClassifiedAsFinancingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
   

İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış

     
     

ifrs-full_PaymentsOfFinanceLeaseLiabilitiesClassifiedAsFinancingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

 
   

Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

     
 

-21.366.550

-676.388

kap-fr_CashReceiptsFromFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsFinancingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
   

Türev Araçlardan Nakit Girişleri

     
     

kap-fr_CashPaymentsForFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsFinancingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
   

Türev Araçlardan Nakit Çıkışları

     
     

ifrs-full_ProceedsFromGovernmentGrantsClassifiedAsFinancingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
   

Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri

     
     

ifrs-full_DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

 
   

Ödenen Temettüler

     
 

0

-65.557.699

ifrs-full_InterestPaidClassifiedAsFinancingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
   

Ödenen Faiz

     
     

kap-fr_InterestReceivedClassifiedAsFinancingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
   

Alınan Faiz

     
     

kap-fr_CashOutflowsFromParticipationProfitSharesOrOtherFinancialInstrumentsClassifiedAsFinancingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
   

Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları

     
     

kap-fr_CashInflowsFromParticipationProfitSharesOrOtherFinancialInstrumentsClassifiedAsFinancingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
   

Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri

     
     

ifrs-full_IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAsFinancingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

 
   

Vergi İadeleri (Ödemeleri)

     
     

ifrs-full_OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsFinancingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
   

Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)

     
     

kap-fr_CashFlowsOnDiscontinuingOperationsClassifiedAsFinancingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel

 
   

Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları

     
     

ifrs-full_IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBeforeEffectOfExchangeRateChanges|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeNetlLabel

 
 

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

     
 

-42.942.658

7.081.296

ifrs-full_EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents|

 
 

Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi

     
 

1.945.356

1.288.811

ifrs-full_IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalents|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel

 
 

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

     
 

-40.997.302

8.370.107

kap-fr_CashAndCashEquivalentsForCashFlowStatement|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel

 
 

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

     
 

274.088.979

94.702.992

kap-fr_CashAndCashEquivalentsForCashFlowStatement|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel

 
 

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

     
 

233.091.677

103.073.099

 

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
 

Dipnot Referansı

Özkaynaklar

 

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

 

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Ödenmiş Sermaye

Sermaye Düzeltme Farkları

Birleşme Denkleştirme Hesabı

Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları

Sermaye Avansı

Geri Alınmış Paylar

Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi

Pay İhraç Primleri / İskontoları

Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi

Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu

Pay Bazlı Ödemeler

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler

 

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler

 

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

Diğer Özkaynak Payları

Diğer Yedekler

Ödenen Kar Payı Avansları (Net)

Birikmiş Karlar

 

Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları

 

Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar)

Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)

Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar

Yabancı Para Çevrim Farkları

Diğer Kazanç / Kayıplar

Yabancı Para Çevrim Farkları

Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları

 

Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları

 

Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler

Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler

Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler

Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar

Diğer Kazanç / Kayıplar

Geçmiş Yıllar Kar / Zararları

Net Dönem Karı Zararı

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları

Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları

Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları

Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)

Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)

Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)

Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)

Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları

 

Önceki Dönem 
01.01.2015 - 30.09.2015

ifrs-full_StatementOfChangesInEquityAbstract|

Özkaynaklar Değişim Tablosu

     
                                                                                                 

ifrs-full_StatementOfChangesInEquityLineItems|

 

Özkaynaklar Değişim Tablosu

     
                                                                                                 

ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel

   

Dönem Başı Bakiyeler

     
 

113.421.625

678.006.480

         

34.691.309

           

2.882.523

                                             

6.273.158

     

-28.898.470

100.501.369

 

906.877.994

0

906.877.994

kap-fr_FinancialEffectOfChangesInAccountingPolicy|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

   

Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

     
                                                                                                 

kap-fr_IncreaseDecreaseDueToChangesInAccountingPolicyRequiredByIFRSs|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

     

Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

     
                                                                                                 

kap-fr_IncreaseDecreaseDueToVoluntaryChangesInAccountingPolicy|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

     

Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

     
                                                                                                 

kap-fr_FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

   

Hatalara İlişkin Düzeltmeler

     
                                                                                                 

kap-fr_OtherRestatements|

   

Diğer Düzeltmeler

     
                                                                                                 

kap-fr_RestatedBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

   

Düzeltmelerden Sonraki Tutar

     
                                                                                                 

kap-fr_Transfers|

   

Transferler

     
                                                                             

6.045.200

     

94.456.169

-100.501.369

 

0

0

0

ifrs-full_ComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

   

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

     
                                             

-688.840

                                       

61.151.645

 

60.462.805

-648.784

59.814.021

ifrs-full_ProfitLoss|

     

Dönem Karı (Zararı)

     
                                                                                                 

ifrs-full_OtherComprehensiveIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel

     

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

     
                                                                                                 

ifrs-full_IssueOfEquity|

   

Sermaye Arttırımı

     
                                                                                                 

kap-fr_CapitalDecrease|

   

Sermaye Azaltımı

     
                                                                                                 

kap-fr_EffectOfCapitalAdvance|

   

Sermaye Avansı

     
                                                                                                 

kap-fr_EffectOfMergerOrLiquidationOrDivision|

   

Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi

     
                                                                                                 

kap-fr_EffectsOfBusinessCombinationsUnderCommonControl|

   

Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi

     
                                                                                                 

kap-fr_EffectsOfAdvanceDividendPayments|

   

Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları

     
                                                                                                 

ifrs-full_DividendsPaid|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

   

Kar Payları

     
                                                                                     

-65.557.699

   

-65.557.699

 

-65.557.699

ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughOtherDistributionsToOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

   

Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler

     
                                                                                                 

ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

   

Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)

     
                                                                                                 

ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughSharebasedPaymentTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

   

Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)

     
                                                                                                 

kap-fr_AcquisitionOrDisposalOfASubsidiary|

   

Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması

     
                                                                                             

545.023

545.023

ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughChangesInOwnershipInterestsInSubsidiariesThatDoNotResultInLossOfControl|

   

Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış

     
                                                                                                 

kap-fr_TransactionsWithNoncontrollingShareholders|

   

Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler

     
                                                                                                 

ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughOtherContributionsByOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

   

Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları

     
                                                                                                 

ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

   

Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

     
                                                                                                 

ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

   

Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

     
                                                                                                 

ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

   

Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

     
                                                                                                 

ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

   

Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

     
                                                                                                 

ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity|

   

Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)

     
                                                                                                 

ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel

   

Dönem Sonu Bakiyeler

     
 

113.421.625

678.006.480

         

34.691.309

           

2.882.523

                                             

12.318.358

     

0

61.151.645

 

901.783.100

-103.761

901.679.339

 

Cari Dönem 
01.01.2016 - 30.09.2016

ifrs-full_StatementOfChangesInEquityAbstract|

Özkaynaklar Değişim Tablosu

     
                                                                                                 

ifrs-full_StatementOfChangesInEquityLineItems|

 

Özkaynaklar Değişim Tablosu

     
                                                                                                 

ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel

   

Dönem Başı Bakiyeler

     
 

113.839.303

678.006.480

         

34.691.309

           

-1.437.518

                                             

12.318.358

     

0

-31.687.012

 

805.730.920

0

805.730.920

kap-fr_FinancialEffectOfChangesInAccountingPolicy|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

   

Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

     
                                                                                                 

kap-fr_IncreaseDecreaseDueToChangesInAccountingPolicyRequiredByIFRSs|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

     

Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

     
                                                                                                 

kap-fr_IncreaseDecreaseDueToVoluntaryChangesInAccountingPolicy|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

     

Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

     
                                                                                                 

kap-fr_FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

   

Hatalara İlişkin Düzeltmeler

     
                                                                                                 

kap-fr_OtherRestatements|

   

Diğer Düzeltmeler

     
                                                                                                 

kap-fr_RestatedBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

   

Düzeltmelerden Sonraki Tutar

     
                                                                                                 

kap-fr_Transfers|

   

Transferler

     
 

586.160.697

-586.160.697

                                                                               

-31.687.012

31.687.012

 

0

 

0

ifrs-full_ComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

   

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

     
                                                                                       

-430.717.435

 

-430.717.435

 

-430.717.435

ifrs-full_ProfitLoss|

     

Dönem Karı (Zararı)

     
                                                                                                 

ifrs-full_OtherComprehensiveIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel

     

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

     
                                                                                                 

ifrs-full_IssueOfEquity|

   

Sermaye Arttırımı

     
                                                                                                 

kap-fr_CapitalDecrease|

   

Sermaye Azaltımı

     
                                                                                                 

kap-fr_EffectOfCapitalAdvance|

   

Sermaye Avansı

     
                                                                                                 

kap-fr_EffectOfMergerOrLiquidationOrDivision|

   

Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi

     
                                                                                                 

kap-fr_EffectsOfBusinessCombinationsUnderCommonControl|

   

Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi

     
                                                                                                 

kap-fr_EffectsOfAdvanceDividendPayments|

   

Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları

     
                                                                                                 

ifrs-full_DividendsPaid|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

   

Kar Payları

     
                                                                                                 

ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughOtherDistributionsToOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

   

Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler

     
                                                                                                 

ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

   

Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)

     
                                                                                                 

ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughSharebasedPaymentTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

   

Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)

     
                                                                                                 

kap-fr_AcquisitionOrDisposalOfASubsidiary|

   

Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması

     
                                                                                                 

ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughChangesInOwnershipInterestsInSubsidiariesThatDoNotResultInLossOfControl|

   

Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış

     
                                                                                                 

kap-fr_TransactionsWithNoncontrollingShareholders|

   

Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler

     
                                                                                                 

ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughOtherContributionsByOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

   

Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları

     
                                                                                                 

ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

   

Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

     
                                                                                                 

ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

   

Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

     
                                                                                                 

ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

   

Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

     
                                                                                                 

ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

   

Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

     
                                                                                                 

ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity|

   

Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)

     
                                                                                                 

ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.