Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Bilanço

13/08/2009 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sınırlı Olumlu
ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU 


Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. 
Yönetim Kurulu'na

Giriş

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. 'nin ekte yer alan 30 Haziran 2009 tarihli bilançosu, aynı tarihte sona eren altı aylık kapsamlı gelir tablosu, öz sermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotları tarafımızca incelenmiştir. İşletme yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

İncelemenin Kapsamı

İncelememiz Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartları düzenlemelerine uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

Sonuç

İncelememiz sonucunda, ara dönem finansal tablolarının, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. 'nin 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle finansal pozisyonunu, altı aylık döneme ilişkin finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

İstanbul, 13 Ağustos 2009

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Ömer Tanrıöver 
Sorumlu Ortak Başdenetçi
 
 
1 ÖMER İSMAİL TANRIÖVER SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ-SMMM DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 13.08.2009 11:26:19

  Bilanço
 
 
1 ÖMER İSMAİL TANRIÖVER SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ-SMMM DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 13.08.2009 11:26:20
2 GUILLAUME VICAIRE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 13.08.2009 10:50:30

  Bilanço
  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   30062009 31122008
Raporlama Birimi   TL TL
       
V A R L I K L A R      
DÖNEN VARLIKLAR   679.482.223 805.458.620
Nakit ve Benzerleri 6 134.876.652 378.965.159
Finansal Yatırımlar 7 87.593.755 0
Ticari Alacaklar   79.008.426 87.989.651
- Diğer Ticari Alacaklar 10 78.618.729 87.736.089
- İlişkili Şirketlerden Ticari Alacaklar 37 389.697 253.562
Diğer Alacaklar   37.283.135 6.684.176
- Diğer Alacaklar 11 30.414.017 209.452
- İlişkili Şirketlerden Diğer Alacaklar 37 6.869.118 6.474.724
Stoklar 13 180.006.012 163.754.701
Canlı Varlıklar   0 0
Diğer Dönen Varlıklar 26 15.000.978 22.405.945
       
(Ara Toplam)   533.768.958 659.799.632
       
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 34 145.713.265 145.658.988
       
DURAN VARLIKLAR   887.422.713 886.778.770
Ticari Alacaklar      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar      
Diğer Alacaklar 11 16.344.616 46.946.784
Finansal Yatırımlar      
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar      
Canlı Varlıklar      
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17 41.867.833 42.355.293
Maddi Duran Varlıklar 18 546.257.718 531.604.806
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 12.066.235 13.511.371
Şerefiye 20 253.151.942 237.369.902
Ertelenmiş Vergi Varlığı 35 17.734.369 14.990.614
Diğer Duran Varlıklar      
TOPLAM VARLIKLAR   1.566.904.936 1.692.237.390
       
K A Y N A K L A R      
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   424.844.455 511.420.634
Finansal Borçlar 8 27.997.495 9.798.422
Diğer Finansal Yükümlülükler   0 0
Ticari Borçlar   304.628.585 366.085.120
- Diğer Ticari Borçlar 10 300.574.158 360.507.543
- İlişkili Şirketlere Ticari Borçlar 37 4.054.427 5.577.577
Diğer Borçlar   29.552.393 41.311.477
- Diğer Borçlar 37 27.206.025 39.253.870
- İlişkili Şirketlere Diğer Borçlar 11 2.346.368 2.057.607
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 35 583.653 34.397.209
Borç Karşılıkları 22 45.043.843 51.053.597
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 17.038.486 8.774.809
       
(Ara Toplam)   424.844.455 511.420.634
       
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler      
       
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   26.163.520 28.366.030
Finansal Borçlar 8    
Diğer Finansal Yükümlülükler      
Ticari Borçlar   6.912.509 10.883.983
- İlişkili Taraflara Borçlar 37 6.912.509 10.883.983
Diğer Borçlar      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Borç Karşılıkları      
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 24 15.724.445 14.168.580
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü      
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 26 3.526.566 3.313.467
Ö Z K A Y N A K L A R   1.115.896.961 1.152.450.726
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR   1.115.896.961 1.152.450.726
Ödenmiş Sermaye 27 113.421.625 113.421.625
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 27 678.006.480 678.006.480
Hisse Senedi İhraç Pirimleri   34.691.309 34.691.309
Değer Artış Fonları      
Yabancı Para Çevrim Farkları      
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler      
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 27 284.365.312 -78.503.868
Net Dönem Karı/Zararı   5.412.235 404.835.180
AZINLIK PAYLARI      
TOPLAM KAYNAKLAR   1.566.904.936 1.692.237.390
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.