Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Özsermaye Değişim Tablosu

30/10/2009

  Özsermaye Değişim Tablosu
 

 
1 GUILLAUME VICAIRE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 30.10.2009 13:51:52


  Özsermaye Değişim Tablosu

                             
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan                          
Raporlama Birimi TL                          
  Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Net Dönem Karı/(Zararı) Geçmiş Yıllar Kar/ (Zararları)                 TOPLAM
1 Ocak 2008 itibariyle 113.421.625 34.691.309 678.006.480 32.537.584 -111.041.452                 747.615.546
Transfer 0 0 0 -32.537.584 32.537.584                 0
Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 353.913.770 0                 353.913.770
30 Eylül 2008 itibariyle 113.421.625 34.691.309 678.006.480 353.913.770 -78.503.868                 1.101.529.316
1 Ocak 2009 itibariyle 113.421.625 34.691.309 678.006.480 404.835.180 -78.503.868                 1.152.450.726
Transfer 0 0 0 -362.869.180 362.869.180                 0
Ödenen temettü 0 0 0 -41.966.000                   -41.966.000
Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 6.179.136 0                 6.179.136
30 Eylül 2009 itibariyle 113.421.625 34.691.309 678.006.480 6.179.136 284.365.312                 1.116.663.862
                             
                             
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.