Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Nakit Akım Tablosu

30/10/2009

  Nakit Akım Tablosu
 

 
1 GUILLAUME VICAIRE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 30.10.2009 13:51:52


  Nakit Akım Tablosu

  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   30092009 30092008
Raporlama Birimi   TL TL
       
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
Net dönem karı   6.179.136 365.980.323
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler      
Maddi duran varlıkların amortismanı 18 37.458.133 32.117.417
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları 19 3.527.647 1.799.521
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı 17 693.960 1.999.555
Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından gelen karlar 31 1.374.724 6.775.378
Satılan satış amaçlı elde tutulan duran varlıkların satışından gelen kar 31 0 -320.681.611
Risk ve dava karşılıkları iptali 31 -9.820.003 -17.668.176
Risk ve dava karşılıkları dönem gideri 31 5.972.170 6.438.214
Maliyet paylaşım karşılıkları iptali 31 0 -15.300.483
Kıdem tazminatı karşılığı 24 6.483.387 5.456.734
Şüpheli ticari alacak karşılığı dönem gideri 10 871.652 645.163
Stok değer düşüş karşılığındaki değişim 13 1.111.423 1.058.664
Tahakkuk faiz gideri 8 51.264 1.011.776
Tahakkuk faiz geliri 6-7 -3.226.720 -9.843.700
Gerçekleşmemiş kur farkı (gelir)/gideri   -1.265.536 -1.141.250
Vergi gideri 35 8.080.117 34.939.145
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım   57.491.353 93.586.670
Ticari alacaklardaki( artış)/azalış 10 -9.197.766 15.910.344
Stoklardaki (artış)/ azalış 13 -22.174.247 -30.665.376
İlişkili taraflardan alacaklar (artış)/ azalış 37 486.917 1.509.622
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar (artış)/ azalış 11-26 10.261.920 -26.782.905
Diğer kısa vadeli borçlardaki artış/( azalış) 11 -12.318.813 -34.692.979
Ticari borçlar artış/ (azalış) 10 3.837.435 -24.577.893
İlişkili taraflara borçlar artış/ (azalış) 37 -7.128.153 -1.604.327
Gider tahakkukları artış/ (azalış) 35-22-24 -8.020.827 11.715.101
Diğer kısa vadeli yükümlülükler artış/ (azalış) 26 12.943.525 -17.658.090
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit   26.181.344 -13.259.833
Ödenen vergi 35 -44.000.892 -16.928.789
Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı 24 -4.444.279 -2.740.595
İşletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit   -22.263.827 -32.929.217
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
Maddi duran varlık alımları 18 -67.927.487 -41.799.324
Maddi olmayan duran varlık alımları 19 -3.975.397 -4.559.831
Yatırım amaçlı gayrımenkul alımları 17 -4.645 -381.524
Satın alınan supermarketler için yapılan ödeme 20 -18.765.000 0
Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından elde edilen hasılat 17-18-19-31 2.572.529 477.516.274
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklardaki değişim 34 -54.276 0
Finansal yatırımlardaki değişim 7 -85.201.004 -110.493.604
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit   -173.355.281 320.281.992
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
Alınan kredi 8 11.377.019 23.518.579
Ödenen kredi 8 -2.993.072 -23.825.993
Ödenen temettü 27 -41.966.000 0
Finansal faaliyetlerden elde edilen/( kullanılan) nakit   -33.582.053 -307.414
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM   -229.201.161 287.045.360
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER   378.965.159 41.126.434
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki gerçekleşmemiş kur farkı geliri   349.186 3.132.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER   150.113.185 331.303.794
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.