Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Gelir Tablosu

30/10/2009

  Gelir Tablosu
 

 
1 GUILLAUME VICAIRE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 30.10.2009 13:51:51


  Kapsamlı Gelir Tablosu

  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi   TL TL
       
S Ü R D Ü R Ü L E N F A A L İ Y E T L E R      
Satış Gelirleri      
Satışların Maliyeti (-)      
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)      
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler      
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)      
BRÜT KAR/ZARAR      
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)      
Genel Yönetim Giderleri (-)      
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)      
Diğer Faaliyet Gelirleri      
Diğer Faaliyet Giderleri (-)      
FAALİYET KARI/ZARARI      
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar      
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler      
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-)      
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI      
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri      
- Dönem Vergi Gelir/Gideri      
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri      
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI      
       
D U R D U R U L A N F A A L İ Y E T L E R      
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI      
       
DÖNEM KARI/ZARARI      
       
D İ Ğ E R K A P S A M L I G E L İ R :      
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim      
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim      
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim      
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim      
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar      
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar      
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri      
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)      
       
TOPLAM KAPSAMLI GELİR      
       
Dönem Karı/Zararının Dağılımı      
Azınlık Payları      
Ana Ortaklık Payları      
       
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı      
Azınlık Payları      
Ana Ortaklık Payları      
       
Hisse Başına Kazanç      
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç      
       
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç      
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç      


  Kapsamlı Gelir Tablosu

  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   01.01.2009 - 30.09.2009 01.07.2009 - 30.09.2009 01.01.2008 - 30.09.2008 01.07.2008 - 30.09.2008
Raporlama Birimi   TL TL TL TL
           
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER          
Satış Gelirleri 28 1.696.355.096 608.050.051 1.590.790.887 555.913.579
Satışların Maliyeti (-) 28 -1.334.411.051 -482.497.928 -1.248.958.481 -438.311.653
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)   361.944.045 125.552.123 341.832.406 117.601.926
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 28 39.310.271 12.956.170 35.179.789 11.317.556
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 28 -8.537.755 -3.172.780 -14.194.387 -5.779.324
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)          
BRÜT KAR/ZARAR   392.716.561 135.335.514 362.817.808 123.140.158
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 29 -37.521.471 -13.067.797 -32.195.219 -9.878.561
Genel Yönetim Giderleri (-) 29 -351.709.996 -124.454.284 -300.458.780 -104.599.136
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)          
Diğer Faaliyet Gelirleri 31 11.231.183 5.085.665 354.460.666 3.122.328
Diğer Faaliyet Giderleri (-) 31 -13.572.968 -2.089.638 -17.107.781 -3.980.468
FAALİYET KARI/ZARARI   1.143.309 809.460 367.516.695 7.804.320
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar          
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler 32 40.669.867 9.550.726 107.598.665 34.414.512
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) 33 -27.553.922 -9.448.279 -74.195.891 -30.014.673
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI   14.259.253 911.907 400.919.468 12.204.158
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri   -8.080.117 -145.006 -34.939.145 -137.605
- Dönem Vergi Gelir/Gideri 35 -11.853.946 -1.175.080 -31.528.611 -3.074.478
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 35 3.773.829 1.030.074 -3.410.534 2.936.873
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI   6.179.136 766.901 365.980.323 12.066.553
           
DURDURULAN FAALİYETLER          
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI          
           
DÖNEM KARI/ZARARI   6.179.136 766.901 365.980.323 12.066.553
           
DİĞER KAPSAMLI GELİR:          
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim          
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim          
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim          
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim          
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar          
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar          
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri          
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)          
           
TOPLAM KAPSAMLI GELİR          
           
Dönem Karı/Zararının Dağılımı          
Azınlık Payları   0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları   6.179.136 766.901 365.980.323 12.066.553
           
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı          
Azınlık Payları          
Ana Ortaklık Payları          
           
Hisse Başına Kazanç 36 0,054500 0,007000 3,226700 0,106400
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç          
           
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç   0,054500 0,007000 3,226700 0,106400
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç          
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.