Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Bilanço

30/10/2009

  Bilanço
 

 
1 GUILLAUME VICAIRE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 30.10.2009 13:51:51


  Bilanço

  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   30092009 31122008
Raporlama Birimi   TL TL
       
V A R L I K L A R      
DÖNEN VARLIKLAR   715.514.261 805.458.620
Nakit ve Benzerleri 6 150.113.185 378.965.159
Finansal Yatırımlar 7 89.207.724 0
Ticari Alacaklar   96.852.228 87.989.651
- Diğer Ticari Alacaklar 10 96.062.203 87.736.089
- İlişkili Şirketlerden Ticari Alacaklar 37 790.025 253.562
Diğer Alacaklar   35.909.011 6.684.176
- Diğer Alacaklar 11 30.457.667 209.452
- İlişkili Şirketlerden Diğer Alacaklar 37 5.451.344 6.474.724
Stoklar 13 184.817.525 163.754.701
Canlı Varlıklar      
Diğer Dönen Varlıklar 26 12.901.323 22.405.945
       
(Ara Toplam)   569.800.997 659.799.632
       
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 34 145.713.265 145.658.988
       
DURAN VARLIKLAR   904.592.622 886.778.770
Ticari Alacaklar      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar      
Diğer Alacaklar 11 15.941.271 46.946.784
Finansal Yatırımlar      
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar      
Canlı Varlıklar      
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17 41.665.978 42.355.293
Maddi Duran Varlıklar 18 562.358.139 531.604.806
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 12.153.445 13.511.371
Şerefiye 20 253.709.345 237.369.902
Ertelenmiş Vergi Varlığı 35 18.764.443 14.990.614
Diğer Duran Varlıklar      
TOPLAM VARLIKLAR   1.620.106.883 1.692.237.390
       
K A Y N A K L A R      
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   479.327.414 511.420.634
Finansal Borçlar 8 18.097.283 9.798.422
Diğer Finansal Yükümlülükler      
Ticari Borçlar   367.581.300 366.085.120
- Diğer Ticari Borçlar 10 364.344.978 360.507.543
- İlişkili Şirketlere Ticari Borçlar 37 3.236.322 5.577.577
Diğer Borçlar   29.689.945 41.311.477
- Diğer Borçlar 37 2.754.888 2.057.607
- İlişkili Şirketlere Diğer Borçlar 11 26.935.057 39.253.870
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 35 1.503.019 34.397.209
Borç Karşılıkları 22 39.932.181 51.053.597
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 22.523.687 8.774.809
       
(Ara Toplam)   479.327.414 511.420.634
       
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler      
       
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   24.115.607 28.366.030
Finansal Borçlar 8    
Diğer Finansal Yükümlülükler      
Ticari Borçlar   5.399.805 10.883.983
- İlişkili Taraflara Borçlar 37 5.399.805 10.883.983
Diğer Borçlar      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Borç Karşılıkları      
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 24 16.207.688 14.168.580
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü      
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 26 2.508.114 3.313.467
Ö Z K A Y N A K L A R   1.116.663.862 1.152.450.726
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR   1.116.663.862 1.152.450.726
Ödenmiş Sermaye 27 113.421.625 113.421.625
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 27 678.006.480 678.006.480
Hisse Senedi İhraç Pirimleri   34.691.309 34.691.309
Değer Artış Fonları      
Yabancı Para Çevrim Farkları      
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler      
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 27 284.365.312 -78.503.868
Net Dönem Karı/Zararı   6.179.136 404.835.180
AZINLIK PAYLARI      
TOPLAM KAYNAKLAR   1.620.106.883 1.692.237.390
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.