Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Nakit Akım Tablosu

30/04/2010

  Nakit Akım Tablosu
 

 
1 DAVID MURCIANO FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 30.04.2010 16:19:08


  Nakit Akım Tablosu

  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   31032010 31032009
Raporlama Birimi   TL TL
       
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
Net dönem (zararı)/ karı   -3.037.034 6.776.887
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler      
Maddi duran varlıkların amortismanı 18 14.222.544 11.828.843
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları 19 1.240.445 1.142.082
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı 17 1.160.348 271.322
Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından gelen zararlar 31 918.218 -124.450
Risk ve dava karşılıkları iptali 31 -1.096.546 -1.126.978
Risk ve dava karşılıkları dönem gideri 31 2.571.504 1.321.335
Vakıf bağış giderleri 31 -1.073.632 5.513.439
Sabit kıymet değer düşüş karşılığı gideri 31 56.056 0
Kıdem tazminatı karşılığı 24 -397.747 2.548.481
Şüpheli ticari alacak karşılığı dönem gideri 10 423.131 160.767
Stok değer düşüş karşılığındaki değişim 13 -627.398 970.404
Tahakkuk faiz gideri 8 2.351 243.848
Tahakkuk faiz geliri 6-7 -864.297 -1.763.811
Gerçekleşmemiş kur farkı geliri   6.858.000 -4.763.581
Vadeli döviz opsiyonu değerleme farkları 26 -2.229.306 -2.590.813
Vergi karşılığı 35 -1.350.612 2.151.760
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım   16.776.025 22.559.535
Ticari alacaklardaki( artış)/azalış 10 11.327.054 9.912.313
Stoklardaki artış 13 -16.362.589 -941.234
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış 37 5.424 -992.639
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar (artış)/ azalış 11-26 1.475.872 3.773.981
Diğer kısa vadeli borçlardaki artış/( azalış) 11 -9.821.480 22.087.822
Ticari borçlardaki artış 10 -50.454.927 -79.170.817
İlişkili taraflara borçlardaki (azalış)/ artış 37 -822.894 -5.382.581
Gider tahakkukları artış/ (azalış) 35-22-24 -5.101.586 -34.397.207
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki azalış 26 15.112.629 22.423.296
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit   -37.866.472 -40.127.531
Ödenen vergi 35 0 0
Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı 24 -123.074 -1.875.208
İşletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit   -37.989.546 -42.002.739
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
Maddi duran varlık alımları 18 -7.683.078 -20.008.840
Maddi olmayan duran varlık alımları 19 -251.846 -2.600.714
Yatırım amaçlı gayrımenkul alımları 17 0 -1.695
Satın alınan supermarketler için yapılan ödeme 20 0 -3.640.000
Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından elde edilen hasılat 17-18-19-31 386.644 970.273
Finansal yatırımlardaki değişim 6 -115.954.950 -89.032.000
Yatırım faaliyetlerinden (kullanılan)/ elde edilen nakit   -123.503.230 -114.312.975
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
Alınan kredi 8 15.113.932 2.833.042
Ödenen kredi 8 -3.260.362 -2.993.072
Finansal faaliyetlerden elde edilen/( kullanılan) nakit   11.853.570 -160.030
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM   -149.639.206 -156.475.744
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER   260.530.214 378.965.159
Faiz tahakkuku 6 373.390 1.070.581
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki gerçekleşmemiş kur farkı geliri   -6.858.000 5.554.226
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER   104.406.398 229.114.222
       
       
       
       
       
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.