Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Gelir Tablosu

30/04/2010

  Gelir Tablosu
 

 
1 DAVID MURCIANO FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 30.04.2010 16:19:07


  Kapsamlı Gelir Tablosu

  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   01.01.2010 - 31.03.2010 01.01.2009 - 31.03.2009 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi   TL TL TL TL
           
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER          
Satış Gelirleri 28 601.756.889 538.466.208    
Satışların Maliyeti (-) 28 -478.421.253 -425.303.915    
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)   123.335.636 113.162.293    
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 28 12.551.238 13.734.752    
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 28 -1.363.508 -3.057.611    
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)          
BRÜT KAR/ZARAR   134.523.366 123.839.434    
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 29 -10.705.399 -11.524.819    
Genel Yönetim Giderleri (-) 29 -123.369.622 -113.022.181    
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)          
Diğer Faaliyet Gelirleri 31 3.671.197 1.771.605    
Diğer Faaliyet Giderleri (-) 31 -7.970.356 -6.834.864    
FAALİYET KARI/ZARARI   -3.850.814 -5.770.825    
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar          
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler 32 8.101.119 20.740.248    
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) 33 -8.637.951 -6.040.776    
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI   -4.387.646 8.928.647    
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri   1.350.612 -2.151.760    
- Dönem Vergi Gelir/Gideri 35 -220.439 -8.157.657    
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 35 1.571.051 6.005.897    
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI   -3.037.034 6.776.887    
           
DURDURULAN FAALİYETLER          
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI   -3.037.034 6.776.887    
           
DÖNEM KARI/ZARARI   -3.037.034 6.776.887    
           
DİĞER KAPSAMLI GELİR:          
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim   0 0    
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim   0 0    
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim   0 0    
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim   0 0    
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar   0 0    
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar   0 0    
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri   0 0    
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)   0 0    
           
TOPLAM KAPSAMLI GELİR   0 0    
           
Dönem Karı/Zararının Dağılımı          
Azınlık Payları          
Ana Ortaklık Payları   -3.037.034 6.776.887    
           
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı          
Azınlık Payları          
Ana Ortaklık Payları   -3.037.034 6.776.887    
           
Hisse Başına Kazanç 36 -0,027000 0,060000    
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç          
           
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç          
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç          

 

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.