Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Bilanço

30/04/2010

  Bilanço
 

 
1 DAVID MURCIANO FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 30.04.2010 16:19:06


  Bilanço

  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   31032010 31122009
Raporlama Birimi   TL TL
       
V A R L I K L A R      
DÖNEN VARLIKLAR   565.603.491 599.423.656
Nakit ve Benzerleri 6 104.406.398 260.530.214
Finansal Yatırımlar 7 116.445.857 0
Ticari Alacaklar   103.044.505 115.011.830
-Diğer Ticari Alacaklar 10 102.292.301 114.042.486
-İlişkili Şirketlerden Ticari Alacaklar 37 752.204 969.344
Diğer Alacaklar   37.229.225 36.757.380
-Diğer Alacaklar 11 30.286.953 30.026.824
-İlişkili Şirketlerden Diğer Alacaklar 37 6.942.272 6.730.556
Stoklar 13 189.820.946 172.830.959
Canlı Varlıklar   0 0
Diğer Dönen Varlıklar 26 14.656.560 14.293.273
       
(Ara Toplam)   565.603.491 599.423.656
       
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 34 0 0
       
DURAN VARLIKLAR   1.079.903.685 1.091.260.907
Ticari Alacaklar      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar      
Diğer Alacaklar 11 16.726.358 16.596.340
Finansal Yatırımlar      
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar      
Canlı Varlıklar      
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17 159.773.436 160.933.784
Maddi Duran Varlıklar 18 584.530.818 595.407.819
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 19.141.318 20.162.260
Şerefiye 20 253.709.345 253.709.345
Ertelenmiş Vergi Varlığı 35 46.022.410 44.451.359
Diğer Duran Varlıklar      
TOPLAM VARLIKLAR   1.645.507.176 1.690.684.563
       
K A Y N A K L A R      
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   602.355.780 645.190.819
Finansal Borçlar 8 15.116.283 3.260.362
Diğer Finansal Yükümlülükler 9 0 0
Ticari Borçlar   361.632.510 412.538.329
-Diğer Ticari Borçlar 10 357.315.879 407.770.806
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 37 4.316.631 4.767.523
Diğer Borçlar   45.683.568 57.092.557
-Diğer Kısa Vadeli Borçlar 11 42.772.935 52.594.415
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 37 2.910.633 4.498.142
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 35 1.187.805 1.716.949
Borç Karşılıkları 22 151.995.481 159.103.654
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 24 2.946.211 2.797.675
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 23.793.922 8.681.293
       
(Ara Toplam)   602.355.781 645.190.819
       
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler      
       
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   24.363.563 23.668.877
Finansal Borçlar 8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler   0 0
Ticari Borçlar   7.329.819 6.114.312
-İlişkili Taraflara Borçlar 37 7.329.819 6.114.312
Diğer Borçlar      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Borç Karşılıkları      
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 24 17.033.744 17.554.565
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü      
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 26 0 0
Ö Z K A Y N A K L A R   1.018.787.833 1.021.824.867
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR   1.018.787.833 1.021.824.867
Ödenmiş Sermaye 27 113.421.625 113.421.625
Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 27 678.006.480 678.006.480
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)      
Hisse Senedi İhraç Pirimleri   34.691.309 34.691.309
Değer Artış Fonları      
Yabancı Para Çevrim Farkları      
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler      
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 27 195.705.453 284.365.312
Net Dönem Karı/Zararı   -3.037.034 -88.659.859
AZINLIK PAYLARI      
TOPLAM KAYNAKLAR   1.645.507.176 1.690.684.563
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.