Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Özsermaye Değişim Tablosu

30/04/2010

  Özsermaye Değişim Tablosu
 

 
1 DAVID MURCIANO FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 30.04.2010 16:19:09


  Özsermaye Değişim Tablosu

                             
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan                          
Raporlama Birimi TL                          
  Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Net Dönem Karı/(Zararı) Geçmiş Yıllar Kar/ (Zararları)                 TOPLAM
1 Ocak 2009 itibariyle 113.421.625 34.691.309 678.006.480 404.835.180 -78.503.868                 1.152.450.726
Transfer 0 0 0 -404.835.180 404.835.180                 0
Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 6.776.887 0                 6.776.887
31 Mart 2009 itibariyle 113.421.625 34.691.309 678.006.480 6.776.887 326.331.312                 1.159.227.613
Transfer                           0
Ödenen temettü 0 0 0 0 -41.966.000                 -41.966.000
Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 -95.436.746 0                 -95.436.746
31 Aralık 2009 itibariyle 113.421.625 34.691.309 678.006.480 -88.659.859 284.365.312                 1.021.824.867
                             
1 Ocak 2010 itibariyle 113.421.625 34.691.309 678.006.480 -88.659.859 284.365.312                 1.021.824.867
Transfer 0 0 0 88.659.859 -88.659.859                 0
Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 -3.037.034 0                 -3.037.034
31 Mart 2010 itibariyle 113.421.625 34.691.309 678.006.480 -3.037.034 195.705.453                 1.018.787.833
                             
                             
                             
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.