Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Bilanço

13/08/2010 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sınırlı Olumlu
ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU 


Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. 
Yönetim Kurulu'na

Giriş

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ekte yer alan 30 Haziran 2010 tarihli bilançosu, aynı tarihte sona eren altı aylık kapsamlı gelir tablosu, öz sermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotları tarafımızca incelenmiştir. İşletme yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

İncelemenin Kapsamı

İncelememiz Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları düzenlemelerine uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

Sonuç

İncelememiz sonucunda, ara dönem finansal tablolarının, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin 30 Haziran 2010 tarihi itibariyle finansal pozisyonunu, altı aylık döneme ilişkin finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.


İstanbul, 13 Ağustos 2010

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Ömer Tanrıöver 
Sorumlu Ortak Başdenetçi
 
 
1 ÖMER İSMAİL TANRIÖVER SORUMLU ORTAK BAŞDENETCİ DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 13.08.2010 14:24:32

  Bilanço
 
 
1 ÖMER İSMAİL TANRIÖVER SORUMLU ORTAK BAŞDENETCİ DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 13.08.2010 14:24:33
2 DAVID MURCIANO FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 13.08.2010 14:02:01

  Bilanço
  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   30062010 31122009
Raporlama Birimi   TL TL
       
V A R L I K L A R      
DÖNEN VARLIKLAR   547.447.813 599.423.656
Nakit ve Benzerleri 6 146.499.932 260.530.214
Finansal Yatırımlar 7 81.420.214 150.278
Ticari Alacaklar   100.559.264 115.011.830
-Diğer Ticari Alacaklar 10 99.765.893 114.042.486
-İlişkili Şirketlerden Ticari Alacaklar 37 793.371 969.344
Diğer Alacaklar   22.603.634 36.757.380
-Diğer Alacaklar 11 15.866.288 30.026.824
-İlişkili Şirketlerden Diğer Alacaklar 37 6.737.346 6.730.556
Stoklar 13 182.773.190 172.830.959
Canlı Varlıklar   0 0
Diğer Dönen Varlıklar 26 13.591.579 14.142.995
       
(Ara Toplam)   547.447.813 599.423.656
       
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar   0 0
       
DURAN VARLIKLAR   1.096.049.130 1.091.260.907
Ticari Alacaklar      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar      
Diğer Alacaklar 11 40.422.616 16.596.340
Finansal Yatırımlar      
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar      
Canlı Varlıklar      
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17 158.701.716 160.933.784
Maddi Duran Varlıklar 18 580.402.344 595.407.819
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 18.309.011 20.162.260
Şerefiye 20 253.709.345 253.709.345
Ertelenmiş Vergi Varlığı 35 44.504.098 44.451.359
Diğer Duran Varlıklar      
TOPLAM VARLIKLAR   1.643.496.943 1.690.684.563
       
K A Y N A K L A R      
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   598.661.491 645.190.819
Finansal Borçlar 8 56.560.487 3.260.362
Diğer Finansal Yükümlülükler   0 0
Ticari Borçlar   338.356.520 412.538.329
-Diğer Ticari Borçlar 10 333.681.491 407.770.806
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 37 4.675.029 4.767.523
Diğer Borçlar   41.562.035 57.092.557
-Diğer Kısa Vadeli Borçlar 11 37.961.710 52.594.415
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 37 3.600.325 4.498.142
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 35 0 1.716.949
Borç Karşılıkları 22 137.043.598 159.103.654
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 24 2.758.578 2.797.675
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 22.380.273 8.681.293
       
(Ara Toplam)   598.661.491 645.190.819
       
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler      
       
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   24.720.598 23.668.877
Finansal Borçlar   0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler   0 0
Ticari Borçlar   7.208.131 6.114.312
-İlişkili Taraflara Borçlar 37 7.208.131 6.114.312
Diğer Borçlar      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Borç Karşılıkları      
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 24 17.512.467 17.554.565
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü      
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler   0 0
Ö Z K A Y N A K L A R   1.020.114.854 1.021.824.867
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR   1.020.114.854 1.021.824.867
Ödenmiş Sermaye 27 113.421.625 113.421.625
  27 678.006.480 678.006.480
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)      
Hisse Senedi İhraç Pirimleri   34.691.309 34.691.309
Değer Artış Fonları      
Yabancı Para Çevrim Farkları      
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler      
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 27 195.705.453 284.365.312
Net Dönem Karı/Zararı   -1.710.013 -88.659.859
AZINLIK PAYLARI      
TOPLAM KAYNAKLAR   1.643.496.943 1.690.684.563
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.