Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Özsermaye Değişim Tablosu

12/11/2010

  Özsermaye Değişim Tablosu
 

 
1 DAVID MURCIANO FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 08.11.2010 18:32:24


  Özsermaye Değişim Tablosu

                             
Finansal Tablo Türü Konsolide                          
Raporlama Birimi TL                          
  Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Net Dönem Karı/(Zararı) Geçmiş Yıllar Kar/ (Zararları)                 TOPLAM
1 Ocak 2009 itibariyle 113.421.625 34.691.309 678.006.480 404.835.180 -78.503.868                 1.152.450.726
Transfer 0 0 0 -362.869.180 362.869.180                 0
Ödenen temettü 0 0 0 -41.966.000 0                 -41.966.000
Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 6.179.136 0                 6.179.136
30 Eylül 2009 itibariyle 113.421.625 34.691.309 678.006.480 6.179.136 284.365.312                 1.116.663.862
Transfer 0 0 0 0 0                 0
Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 -94.838.995 0                 -94.838.995
31 Aralık 2009 itibariyle 113.421.625 34.691.309 678.006.480 -88.659.859 284.365.312                 1.021.824.867
                             
1 Ocak 2010 itibariyle 113.421.625 34.691.309 678.006.480 -88.659.859 284.365.312                 1.021.824.867
Transfer 0 0 0 88.659.859 -88.659.859                 0
Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 -102.735 0                 -102.735
30 Eylül 2010 itibariyle 113.421.625 34.691.309 678.006.480 -102.735 195.705.453                 1.021.722.132
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.