Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Nakit Akım Tablosu

12/11/2010

  Nakit Akım Tablosu
 

 
1 DAVID MURCIANO FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 08.11.2010 18:32:24


  Nakit Akım Tablosu

  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Konsolide Olmayan
Dönem   30092010 30092009
Raporlama Birimi   TL TL
       
Net dönem (zararı)/ karı   -102.735 6.179.136
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler      
Maddi duran varlıkların amortismanı 18 44.104.261 37.458.133
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları 19 3.785.411 3.527.647
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı 17 3.321.299 693.960
Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından gelen zararlar 31 780.949 1.374.724
Risk ve dava karşılıkları iptal 22 -8.858.335 -9.820.003
Risk ve dava karşılıkları dönem gideri 22 5.697.620 5.972.170
Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşme gerçeğe uygun değer değişimi 22 -8.191.636 0
Sabit kıymet değer düşüş karşılığı gideri 31 254.805 0
Kıdem tazminatı karşılığı 24 8.322.292 6.483.387
Kullanılmamış izin karşılığı 24 -1.166.534 -1.971.887
Şüpheli ticari alacak karşılığı dönem gideri 10 864.048 871.652
Stok değer düşüş karşılığındaki değişim 13 -2.001.660 1.111.423
Tahakkuk faiz gideri 8 28.473 51.264
Tahakkuk faiz geliri 6-7 -1.805.113 -3.657.716
Gerçekleşmemiş kur farkı geliri   7.796.319 -1.265.536
Vadeli döviz opsiyonu değerleme farkları 7 -1.255.331 -63.641
Vergi karşılığı 35 1.911.552 8.080.117
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım   53.485.686 55.024.829
Ticari alacaklardaki( artış)/azalış 10 19.742.288 -9.197.766
Stoklardaki artış 13 -9.670.403 -22.174.247
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış 37 -968.328 486.917
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar (artış)/ azalış 11-26 12.877.256 10.325.561
Diğer kısa vadeli borçlardaki artış/( azalış) 11 -28.307.208 -12.318.813
Ticari borçlardaki artış 10 -38.206.852 3.837.435
İlişkili taraflara borçlardaki (azalış)/artış 37 -35.977 -7.128.153
Gider tahakkuklarındaki (azalış)/artış 35-22-24 -3.911.659 -6.048.940
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki azalış 26 16.935.377 12.943.526
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit   21.940.180 25.750.349
Ödenen vergi 35 -1.716.949 -44.000.892
Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı 24 -7.733.258 -4.444.279
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit   12.489.973 -22.694.822
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
Maddi duran varlık alımları 18 -37.250.662 -67.927.487
Maddi olmayan duran varlık alımları 19 -1.927.167 -3.975.397
Yatırım amaçlı gayrımenkul alımları 17 -193.622 -4.645
Alpark alımı için yapılan ödeme 3 -39.811.342 0
Satın alınan nakit ve nakit benzerleri 3 489.981 0
Satın alınan supermarketler için yapılan ödeme 20 0 -18.765.000
Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından elde edilen hasılat 17-18-19-31 817.314 2.572.529
Satış amacıyla elde tutulan varlıklardaki değişim 34 0 -54.276
Finansal yatırımlardaki değişim 7 -79.016.000 -85.201.004
Yatırım faaliyetlerinden (kullanılan)/ elde edilen nakit   -156.891.497 -173.355.281
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
Kredilerdeki değişim 8 32.704.381 8.383.947
Ödenen temettü   0 -41.966.000
Finansal faaliyetlerden elde edilen/( kullanılan) nakit   32.704.381 -33.582.053
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM   -111.697.144 -229.632.156
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER   260.530.214 378.965.159
Faiz tahakkuku 6 312.035 430.996
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki gerçekleşmemiş kur farkı geliri   -7.796.319 349.186
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER   141.348.786 150.113.185
       
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.