Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Gelir Tablosu

12/11/2010

  Gelir Tablosu
 

 
1 DAVID MURCIANO FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 08.11.2010 18:32:23


  Kapsamlı Gelir Tablosu

  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü   Konsolide Konsolide Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   01.01.2010 - 30.09.2010 01.07.2010 - 30.09.2010 01.01.2009 - 30.09.2009 01.07.2009 - 30.09.2009
Raporlama Birimi   TL TL TL TL
           
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER          
Satış Gelirleri 28 1.818.135.521 642.092.271 1.696.355.096 608.050.051
Satışların Maliyeti (-) 28 -1.426.708.495 -502.912.393 -1.334.411.051 -482.497.928
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)   391.427.026 139.179.878 361.944.045 125.552.123
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 28 38.245.740 12.638.473 39.310.271 12.956.170
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 28 -7.576.124 -2.681.721 -8.537.755 -3.172.780
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)          
BRÜT KAR/ZARAR   422.096.642 149.136.630 392.716.561 135.335.513
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 29 -40.650.746 -13.573.841 -37.521.471 -13.067.797
Genel Yönetim Giderleri (-) 29 -381.045.087 -136.320.196 -351.709.996 -124.454.284
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)          
Diğer Faaliyet Gelirleri 31 11.785.874 1.346.959 11.231.183 5.085.665
Diğer Faaliyet Giderleri (-) 31 -12.699.866 -1.057.642 -13.572.968 -2.089.638
FAALİYET KARI/ZARARI   -513.184 -468.090 1.143.309 809.459
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar          
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler 32 24.755.685 8.223.658 40.669.867 9.550.726
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) 33 -22.433.684 -4.183.999 -27.553.922 -9.448.279
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI   1.808.817 3.571.569 14.259.254 911.906
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri   -1.911.552 -1.964.291 -8.080.117 -145.006
- Dönem Vergi Gelir/Gideri 35 0 0 -11.853.946 -1.175.080
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 35 -1.911.552 -1.964.291 3.773.829 1.030.074
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI   -102.735 1.607.278 6.179.137 766.900
           
DURDURULAN FAALİYETLER          
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI          
           
DÖNEM KARI/ZARARI   -102.735 1.607.278 6.179.137 766.900
           
DİĞER KAPSAMLI GELİR:          
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim   0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim   0 0 0 0
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim   0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim   0 0 0 0
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar   0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar   0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri   0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)   0 0 0 0
           
TOPLAM KAPSAMLI GELİR   0 0 0 0
           
Dönem Karı/Zararının Dağılımı          
Azınlık Payları          
Ana Ortaklık Payları   -102.735 1.607.278 6.179.137 766.900
           
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı          
Azınlık Payları          
Ana Ortaklık Payları   -102.735 1.607.278 6.179.137 766.900
           
Hisse Başına Kazanç 36 -9,000000 142,000000 545,000000 68,000000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç          
           
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç          
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç          
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.