Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Bilanço

12/11/2010

  Bilanço
 

 
1 DAVID MURCIANO FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 08.11.2010 18:32:22


  Bilanço

  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Konsolide Olmayan
Dönem   30092010 31122009
Raporlama Birimi   TL TL
       
V A R L I K L A R      
DÖNEN VARLIKLAR   552.162.781 599.423.656
Nakit ve Benzerleri 6 141.348.786 260.530.214
Finansal Yatırımlar 7 81.764.409 150.278
Ticari Alacaklar   94.951.742 115.011.830
-Diğer Ticari Alacaklar 10 93.683.588 114.042.486
-İlişkili Şirketlerden Ticari Alacaklar 37 1.268.154 969.344
Diğer Alacaklar   23.215.906 36.757.380
-Diğer Alacaklar 11 15.815.832 30.026.824
-İlişkili Şirketlerden Diğer Alacaklar 37 7.400.074 6.730.556
Stoklar 13 193.419.361 172.830.959
Canlı Varlıklar     0
Diğer Dönen Varlıklar 26 17.462.577 14.142.995
       
(Ara Toplam)   552.162.781 599.423.656
       
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 34 0 0
       
DURAN VARLIKLAR   1.128.992.921 1.091.260.907
Ticari Alacaklar      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar      
Diğer Alacaklar 11 17.167.775 16.596.340
Finansal Yatırımlar      
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar      
Canlı Varlıklar      
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17 157.804.052 160.933.784
Maddi Duran Varlıklar 18 584.726.446 595.407.819
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 18.351.512 20.162.260
Şerefiye 20 302.356.408 253.709.345
Ertelenmiş Vergi Varlığı 26 42.586.728 44.451.359
Diğer Duran Varlıklar 35 6.000.000 0
TOPLAM VARLIKLAR   1.681.155.702 1.690.684.563
       
K A Y N A K L A R      
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   633.442.908 645.190.819
Finansal Borçlar 8 36.679.542 3.260.362
Diğer Finansal Yükümlülükler     0
Ticari Borçlar   391.281.411 412.538.329
-Diğer Ticari Borçlar 10 383.297.155 407.770.806
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 37 7.984.256 4.767.523
Diğer Borçlar   24.389.803 57.092.557
-Diğer Kısa Vadeli Borçlar 11 24.287.207 52.594.415
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 37 102.596 4.498.142
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü   0 1.716.949
Borç Karşılıkları 22 152.989.655 159.103.654
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 24 1.631.141 2.797.675
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 26.471.355 8.681.293
       
(Ara Toplam)   633.442.908 645.190.819
       
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler      
       
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   25.990.662 23.668.877
Finansal Borçlar     0
Diğer Finansal Yükümlülükler     0
Ticari Borçlar   7.257.148 6.114.312
-İlişkili Taraflara Borçlar 37 7.257.148 6.114.312
Diğer Borçlar      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Borç Karşılıkları      
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 24 18.733.514 17.554.565
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü      
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler     0
Ö Z K A Y N A K L A R   1.021.722.132 1.021.824.867
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR   1.021.722.132 1.021.824.867
Ödenmiş Sermaye 27 113.421.625 113.421.625
-Özsermaye enflasyon düzeltmesi farklari 27 678.006.480 678.006.480
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)      
Hisse Senedi İhraç Pirimleri   34.691.309 34.691.309
Değer Artış Fonları      
Yabancı Para Çevrim Farkları      
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler      
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 27 195.705.453 284.365.312
Net Dönem Karı/Zararı   -102.735 -88.659.859
AZINLIK PAYLARI      
TOPLAM KAYNAKLAR   1.681.155.702 1.690.684.563
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.