Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Özsermaye Değişim Tablosu

29/04/2011

  Özsermaye Değişim Tablosu
 

 
1 DAVID MURCIANO FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 29.04.2011 17:04:26


  Özsermaye Değişim Tablosu

                             
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan                          
Raporlama Birimi TL                          
  Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Net Dönem Karı/(Zararı) Geçmiş Yıllar Kar/ (Zararları)                 TOPLAM
1 Ocak 2010 itibariyle 113.421.625 34.691.309 678.006.480 -90.221.617 288.597.449                 1.024.495.246
Transfer 0 0 0 90.221.617 -90.221.617                 0
Ödenen Temettü 0 0 0 0 0                 0
Toplam Kapsamlı Gider 0 0 0 -2.503.417 0                 -2.503.417
31 Mart 2010 itibariyle 113.421.625 34.691.309 678.006.480 -2.503.417 198.375.832                 1.021.991.829
Transfer 0 0 0 0 0                 0
Ödenen Temettü 0 0 0 0 0                 0
Toplam Kapsamlı Gider 0 0 0 -17.856.743 0 0               -17.856.743
31 Aralık 2010 itibariyle 113.421.625 34.691.309 678.006.480 -20.360.160 198.375.832                 1.004.135.086
                             
1 Ocak 2011 itibariyle 113.421.625 34.691.309 678.006.480 -20.360.160 198.375.832                 1.004.135.086
Transfer 0 0 0 20.360.160 -20.360.160                 0
Ödenen Temettü 0 0 0 0 0                 0
Toplam Kapsamlı Gider 0 0 0 -15.438.840 0                 -15.438.840
31 Mart 2011 itibariyle 113.421.625 34.691.309 678.006.480 -15.438.840 178.015.672                 988.696.246
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.